Lasten ja nuorten liikunta

Lasten ja nuorten liikunnassa ESLUn tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria liikuntaan, lisätä liikuntamahdollisuuksia erityisesti verkostoitumalla sellaisten tahojen kanssa, joilla on samansuuntaiset tavoitteet, sekä kehittää jo olemassa olevien liikuntaharrastusten laatua.

ESLU toimii lasten ja nuorten liikunnan toimialalla tiiviissä yhteistyössä Valo ry:n kanssa.

ESLUn lasten ja nuorten liikuntatoiminnan painopisteenä ovat:

Koulutus

Lasten ja nuorten liikunnassa koulutusta toteutetaan järjestämällä yksittäisiä koulutustilaisuuksia, seminaareja sekä useista koulutuksista koostuvia koulutuskokonaisuuksia.

Koulutukset ja tapahtumat on suunnattu urheiluseurojen ohjaajille ja valmentajille, varhaiskasvatuksen henkilöstölle, opettajille sekä muille lasten ja nuorten parissa työskenteleville.

Kouluttamalla lasten liikunnan toimijoita ESLU on osaltaan kehittämässä ja lisäämässä paikallistason liikunnan laatua. Kaikki koulutuksemme löytyvät Koulutus-osiosta.

Leiritoiminta

ESLU järjestää liikuntaleirejä koululaisten kesäloma-aikana yhteistyössä urheiluseurojen ja kuntien kanssa. Leirit ovat viiden päivän päiväleirejä, joissa toimintaa on klo 8.00-16.00. Leireille ovat tervetulleita kaikki 6–12-vuotiaat.

Lapsilla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta liikunnasta. Keskeistä leiritoiminnassa on leikinomaisuus ja tasavertaisuus, jolloin jokainen leiriläinen voi kokea onnistumisen elämyksiä.

Lasten ja nuorten liikunnan tiimi

Tarja ja Sari

Tarja Nieminen
nuorisopäällikkö
puh. 040 089 4559
tarja.nieminen(at)eslu.fi

Sari Sivonen
lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä
puh. 040 544 7771
sari.sivonen(at)eslu.fi

Isa Laakso
koulutusassistentti
puh. 040 450 1950
isa.laakso(at)eslu.fi