Valikko 3 / 2018

Seurat mukaan Oppien aktiiviseen arkeen! 2018 -hankkeeseen

Vuonna 2017 ESLUn käynnistämä Oppien aktiiviseen arkeen! -kehittämishanke tarjosi arvokasta kokemusta opiskelijoille ja askelia kohti liikunnallisempaa arkea työikäisille neuvottaville. Tämän vuoden haasteena on aktivoida urheiluseurat mukaan palveluketjuun ja työyhteisöliikunnan toteuttajiksi.

Kunnossa kaiken ikää -ohjelman rahoittamassa kehittämishankkeessa perehdytettiin opiskelijoita prosessinomaiseen liikuntaneuvontaan sekä tarjottiin työikäisille yksilöllistä tukea elämäntapamuutokseen ja aktiiviseen arkeen. Hankkeen toisen vaiheen tavoitteena on sitouttaa liikuntaneuvonnan palveluketjuun neuvottavien työyhteisöt sekä urheiluseuroja.

Hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen osallistui kolmesta eri oppilaitoksesta 68 liikunnan- ja terveysalan opiskelijaa, jotka kohtasivat 55 työikäistä neuvottavaa syksyn aikana. Kahden kuukauden neuvontaprosessissa syntyi noin 300 neuvontakontaktia opiskelijoiden ja neuvottavien välille. Opiskelijat noudattivat neuvonnassa KKI-ohjelman määrittelemää prosessimallia. Toisessa vaiheessa hanke laajenee työyhteisöihin ja urheiluseuroihin.

- Tavoitteenamme on vastata työikäisten terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien tarpeeseen saada henkilökohtaista tukea arjen aktivointiin. Osallistujien näkökulmasta olisi hienoa, että mukaan lähtisi useampia henkilöitä samasta työyhteisöstä, joka mahdollistaisi työkaverien keskinäisen vertaistuen projektin aikana. Työyhteisöjen johdolle voimme tarjota tukea henkilöstöliikunnan suunnitteluun muun muassa Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoituksen avulla sekä välittää tietoa alueen urheiluseurojen toiminnasta, kertoo ESLUn kunto- ja terveysliikunnan kehittäjä Merja Palkama.

Yksi tämän vuoden hankkeen toimenpiteistä on yksilöllisen liikuntaneuvonnan päätteeksi tarjota jokaiselle neuvottavalle mahdollisuus mielekkääseen lajikokeiluun urheiluseurassa.

- Ihanteellista olisi, että edes osa neuvonnan myötä liikuntakipinän saaneesta kohderyhmästämme löytäisi seuratutustumisen kautta itselleen jopa pysyvän harrastuksen, Palkama lisää.

Hankkeeseen mukaan lähteviä matalankynnyksen liikuntakokeiluja tarjoavia urheiluseuroja ESLU tukee jokaisen seuran yksilöllisten tarpeiden mukaan esimerkiksi ohjaajien osaamista kehittämällä, konsultoimalla johtoa työyhteisöliikuntapalvelujen suunnittelussa sekä rakentamalla uusia yhteistyöverkostoja.  

- Paikalliset urheiluseurat ovat aikuis- ja työyhteisöliikunnassa suuri voimavara, joiden merkitystä ja palveluntarjontaa haluamme tuoda myös tämän hankkeen avulla esille. Alueemme noin 3000 urheiluseuran kattava lajivalikoima mahdollistaa muun muassa erilaiset lajikokeilut, demo- ja tekniikkakurssit sekä tapahtumayhteistyön työyhteisöille, Palkama lisää.

Urheiluseurojen toivotaan lähtevän rohkeasti mukaan luomaan mielekästä liikuntatoimintaa työikäisille!
 

Lisätietoja hankkeesta antaa Oppien aktiiviseen arkeen! -hankevastaava Merja Palkama.

 

Juhana Särkelä

Viestinnän ja markkinoinnin suunnittelija