Valikko 2 / 2019

Osa-aikatyön pelisäännöt uudistuivat – huomasitko?

Kesällä 2018 astui voimaan osa-aikatyön teettämistä koskevat muutokset työlainsäädäntöön. Uudistuksen tavoitteena oli parantaa osa-aikatyötä tekevien asemaa työpaikoilla ja työmarkkinoilla muun muassa parantamalla oman työn määrän ennakointia ja siten taloudellista turvaa sekä ehkäistä negatiivisia lieveilmiöitä, kuten sitä jo aikaisemminkin lain vastaista menettelyä, jossa osa-aikaista työntekijää ”rangaistiin” vähentämällä hänen työtuntejaan. Edelleen lainuudistuksella käytännössä estettiin ns. ”nollatuntisopimusten käyttö”.

Nykyisen lainsäädännön näkökulmasta kyse on vaihtelevan työajan sopimuksista. Lakimuutos edellyttää työnantajia päivittämään vanhoja ennen lainmuutosta tehtyjä osa-aikaisten työntekijöiden työsopimuksia. Edelleen uusien vaihtelevan työajan sopimusten osalta tulee huomioida lain uudet vaatimukset.

Nykyinen laki täsmentää, että osa-aikaisen työn teettämiselle työnantaja-aloitteisesti pitää aina olla hyväksyttävä liiketoiminnallinen peruste eli työantajan työvoiman tarve ei ole kiinteä eikä kokoaikainen. Työn teettämistä ei saa perusteettomasti ”pilkkoa” osa-aikaisiksi. Vaihtelevan työajan sopimus voidaan tehdä työntekijän tahdosta, mutta tällöin pitää olla kyse työntekijän aidosta tahtotilasta ja perusteesta (opiskelu tms.) ja tämä on hyvä kirjata sopimukseen. Perusteetta tehty vaihtelevan työajan ehto on pätemätön.

Työnantaja-aloitteisen vaihtelevan työajan työsopimus edellyttää siten perustelua. Vähimmäismääräksi asetettua määrää ei saa asettaa pienemmäksi, kuin mikä on tosiasiallinen tarve. Jos vähimmäismäärä ylittyy säännöllisesti, tulee siitä neuvotella ja määritellä uudelleen yhdessä työntekijän kanssa.

Edelleen työnantajan tulee antaa selvitys työajan vaihteluvälistä ja ennakoitavasta työn määrästä. Selvityksestä tulee työajan lisäksi käydä ilmi, missä tilanteissa ja missä määrintyönantajalle syntyy työvoimatarvetta. Säännöksen tausta-ajatuksena on, että työntekijälle syntyisi käsitys tulevasta tulotasosta sekä siitä, kuinka paljon työsopimus sitoo häntä ajallisesti. Selvitystä ei tarvitse antaa työntekijäaloitteisissa sopimuksissa.

Mikäli olosuhteet muuttuvat, tulee selvitystä päivittää. Tällaista selvitystä ei ole aikaisemmin edellytetty ja nyt siis se pitää tehdä myös vanhojen (ennen 1.6.2018) tehtyjen sopimusten osalta.

Edellä mainitut säännökset koskevat kaikkea ei säännöllistä työaikaa tekevien sopimuksia. Seuroissa osa-aikaisten käyttö on ollut perinteisesti runsasta esimerkiksi valmennuksessa. Onko teillä huomioitu lakimuutokset? Nyt on korkea aika päivittää sopimukset ja määritellä edellä mainitut perustelut vaihtelevan työajan työsopimusten käytölle sekä laatia tarvittavat selvitykset.

Teppo Lainen käsittelee osa-aikaisten työntekijöiden työsopimuksia Seura-Akatemiassa 20.3.2019. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan tästä!
 
Teksti: Teppo Laine, Legistum