Valikko 2 / 2019

Liikunnallinen tai liikkumaton elämäntapa saa sykäyksen jo kolmen vuoden iässä

Alle kouluiässä lapsen motoriset taidot kehittyvät nopeasti ja on tärkeää, että lapsi saa riittävien toistojen kautta mahdollisuuksia harjoitella kehittyviä taitojaan. Pienen lapsen fyysinen aktiivisuus on ennen kaikkea energistä leikkiä ja se jakautuu pieniin pyrähdyksiin pitkin päivää. ESLUn Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -hanke tukee lapsen päivittäistä liikkumista ja antaa tukea muun muassa varhaiskasvatuksen ammattilaisten liikuntaosaamiseen.

Liikunnallinen tai liikkumaton elämäntapa alkaa urautua jo kolmen vuoden iässä. Tästä syystä varhaiskasvatuksessa on tärkeää, että lapsi saa osallistua sekä ohjattuun liikuntaan että leikkiä vapaasti vauhdikkaita leikkejä sisällä ja ulkona.

ESLU ja yhdeksän muuta Liikunnan aluejärjestöä toteuttavat yhteistyössä Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -hanketta, jonka yhtenä tavoitteena on valtakunnallisen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmatyön edistäminen. Lisäksi hankkeen myötä edistetään varhaiskasvatuksessa olevien lasten päivittäistä liikkumista, kehitetään alueellista varhaiskasvatuksen verkostoa, vahvistetaan varhaiskasvatuksen henkilöstön liikunnan ja toiminnallisten menetelmien osaamista sekä luodaan uusia tukityökaluja varhaiskasvatuksen henkilöstön työn tueksi.

Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman tavoitteena on toimintakulttuurin muutos liikunnallisemmaksi, ja se ei tapahdu hetkessä – tarvitaan pitkäjännitteistä työtä. Ohjelmassa edetään ”pienten askelten” -työtavalla. Tavoitetilan suuri tavoite pilkotaan pieniksi osatavoitteiksi eli askeliksi, joita lähdetään heti toteuttamaan. Ajatuksena on, että muutos on niin pieni, jotta sen voi aloittaa jo ensi viikolla. Pieni askel kerrallaan edetään kohti tavoitetilaa.

- Mielestäni yksi parhaista asioista Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmassa on ideoiden jakaminen. Verkostosta saa hyväksi havaittuja käytännön vinkkejä ja työtapoja, joita voi ottaa omaan käyttöönsä. Lisäksi verkoston tuoma vertaistuki on loistavaa. Seminaarit ja verkostotapaamiset antavat paljon ideoita ja innostusta, joten niihin kannattaa lähteä mukaan, kannustaa ESLUssa vuoden alussa Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -hankkeessa asiantuntijana aloittanut Virpi Katajarinne.

Katajarinne on ollut mukana Ilo kasvaa liikkuen -verkostossa pilotointivaiheesta alkaen ja toteuttanut ohjelmaa kolmessa eri yksikössä. Hän on nähnyt koko työyhteisön hyötyvän fyysisen aktiivisuuden lisääntymisestä. Lisäksi hän on ollut mukana Ilo kasvaa liikkuen -kehittäjäverkostossa ja toiminut Digiloikka leikkiin ja lapsen osallisuus -projektiryhmän puheenjohtaja.

- Olen tosi iloinen päästessäni tekemään liikunnan edistämistyötä kokopäiväisesti. Pienet lapset ovat lähellä sydäntäni, tein gradun Helsingin yliopiston Orientaatio-hankkeessa alle kolmevuotiaiden lasten fyysisestä aktiivisuudesta suomalaisessa päivähoidossa ja toimin monta vuotta Tempoa tenaviin ohjaajana, kertoo selvästi asiasta innostunut Katajarinne.

Lisätietoja: Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa, Ilo kasvaa liikkuen

Teksti: Minttu Koivumäki ja Virpi Katajarinne (kuvassa)