Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa, yhteistyö ja verkostot lapsen liikkumisen edistäjinä -hankkeen tavoitteena on alle kouluikäisten lasten päivittäisen liikkumisen edistäminen kuntien varhaiskasvatusyksiköissä.

Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -hanke on liikunnan aluejärjestöjen yhteinen hanke. Hanketta toteuttavat yhteistyössä kymmenen liikunnan aluejärjestöä ja sitä hallinnoi Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, LiikU. 

Hankkeen keskeiset tavoitteet

  1. Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmatyön paikallinen edistäminen sekä varhaiskasvatuksessa olevien alle kouluikäisten lasten päivittäisen liikunnan edistäminen.
  2. Alueellisen ja paikallisen varhaiskasvatuksen verkostotyön edistäminen ja kehittäminen.
  3. Varhaiskasvatuksen henkilöstön toiminnallisten menetelmien ja liikuntaosaamisen vahvistaminen.
  4. Uusien tukityökalujen ja sisältöjen kehittäminen varhaiskasvatuksen henkilöstön työn tueksi arjen aktiivisuuden edistämiseksi sekä oppimisvalmiuksien tukemiseksi.
  5. Maakunnallinen viestintä alle kouluikäisten liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

ESLUn lisäksi hankkeessa ovat mukana Etelä-Savon Liikunta, Hämeen Liikunta ja Urheilu, Kainuun Liikunta, Keski-Pohjanmaan Liikunta, Keski-Suomen Liikunta, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu, Pohjois-Savon Liikunta sekä Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu.

Varhaiskasvatusyksiköt

Hankkeen puitteissa järjestämme koulutuksia, sparrausta Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman toteuttamiseen ja verkostotapaamisia.

Kunnat

Edistämme kuntakoordinaatiota varhaiskasvatuksen liikkumisen edistämisessä ja kehittämisessä. Lisäksi tuemme kunta- ja/tai yksikkökohtaisten liikuntatiimien syntymistä sekä autamme tarpeen mukaan ”liikuntalähettien tai liikuntavetureiden” työtehtävien selkeyttämisessä.

Autamme kuntia muun muassa liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämishankkeiden avustuksien hakemisessa ja hankkeen sisällöllisessä sparrauksessa.

Tähän hankkeeseen olemme saaneet rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.