Liikuntaneuvonnan tavoitteena on edistää yksilön hyvinvointia ja terveyttä liikunnan avulla. Neuvonnalla pyritään motivoimaan ihmisiä liik­ku­maan it­sel­leen mie­lui­sal­la ta­val­la, omaa ter­veyt­tä ja hy­vin­voin­tia edis­täen.

Neuvonnan lähtökohtana ovat yksilölliset tarpeet – lähtötilanne, resurssit ja tavoitteet. Liikuntaneuvonta on tarkoitettu erityisesti ter­vey­ten­sä ja hy­vin­voin­tin­sa kan­nal­ta riit­tä­mät­tö­mäs­ti liik­ku­vil­le.

Liikuntaneuvonta aktivoi liikkumaan

ESLU on ollut rakentamassa liikuntaneuvontaprosesseja alueensa kunnissa koko 2000-luvun ajan. Toiminta-alueen kunnista valtaosa tarjoaa tai ainakin suunnittelee tarjoavansa liikuntaneuvontapalveluja kuntalaisille. ESLU välittää kuntiin hyviä käytäntöjä, tukee ja konsultoi toimijoita sekä osallistuu tarvittaessa johtoryhmätapaamisiin ulkopuolisena asiantuntijana.

ESLUn liikuntaneuvonnan kehitystyö kohdistuu kuntien tarjoamaan liikuntaneuvontaprosessiin, jossa säädellään ja/tai kehitetään:

  • neuvontaan ohjautumista ja valikoitumista
  • liikunnan lisäämistä tukevia työkaluja
  • neuvontaprosessin jatkotoimenpiteitä
  • neuvonnan vaikuttavuuden arivointia

ESLUn liikuntaneuvontapalvelut kunnille:

  • tukea liikuntaneuvonnan aloittamiseen ja kehittämiseen
  • henkilöstön koulutusta ja verkostoitumismahdollisuuksia
  • paikallisen palveluketjun vahvistaminen (urheiluseurojen ja apteekkien aktivointi)
  • tukea viestintään sekä näkyvyyttä tapahtumien ja kampanjoiden avulla
  • terveyskunnon mittaukset

Merkittävä kumppani liikuntaneuvonnan edistämistyössä on Liikkuva aikuinen -ohjelma, jonka myöntämä hanketuki on ollut avainasemassa useiden kuntien neuvontapalveluiden kehittämisessä ja käynnistämisessä. ESLU tarjoaa kunnille tukea hankesuunnitelman ja avustushakemuksen työstössä. Toi­mi­joi­den yh­tei­se­nä ta­voit­tee­na on edis­tää kun­ta­lais­ten ter­veel­li­siä elin­ta­po­ja lii­kun­nan kei­noin.