ESLU on alueellinen asiantuntija ja liikkumisen edistäjä, joka aikuisliikunnan toimialalla keskittyy työ- ja eläkeikäisten liikunnallisen elämäntavan edistämiseen ja liikkeen lisäämiseen. Jalkautamme liikuntaneuvontaa alueemme kuntiin, kehitämme palveluita arjen aktiivisuuden lisäämiseksi työelämässä Buusti360-hyvinvointikonseptin avulla sekä tuemme urheiluseuroja aikuisille suunnatun liikuntatoiminnan kehittämisessä.

Lisäksi osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun liikunnan ja terveyden edistämiseksi, teemme vaikuttamisviestintää eri kohderyhmille, hyödynnämme tutkittua tietoa toimenpiteiden suunnittelussa, osallistumme valtakunnallisiin kampanjoihin ja tuotamme muun muassa käytännön palveluita, koulutuksia, työpajoja, asiantuntijaluentoja, seminaareja, terveyskunnon mittauksia erilaisille liikuntaa ja liikkumista edistäville tahoille ja toimijoille.

ESLU ylläpitää myös verkostoja alueensa osaajille. Verkostoissa pääpaino on vuorovaikutuksella, hyvien käytäntöjen jakamisella sekä toisilta oppimisella. Alueellisia verkostotapaamisia järjestetään säännöllisesti muun muassa eri kokoisten työyhteisöjen liikuntavastaaville ja liikuntaneuvonnan ammattilaisille.