ESLU on aikuisliikunnan alueellinen asiantuntija, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta liikunnan merkityksestä hyvinvoinnille ja terveydelle, vahvistaa paikallistoimijoiden osaamista sekä edesauttaa liikkumista urheiluseuroissa, työpaikoilla ja kunnissa.

ESLU tarjoaa asiantuntemusta, koulutusta ja työkaluja sekä järjestää verkostotapaamisia yli ammatti- ja lajirajojen. Lisäksi osallistumme tapahtumiin ja kampanjoihin, joilla lisätään tietoisuutta harraste- ja terveysliikunnasta sekä liikunnan terveyshyödyistä.

Aikuis- ja terveysliikunnassa tehdään tiivistä yhteistyötä urheiluseurojen, kuntien, työyhteisöjen, Liikkuva aikuinen -ohjelman sekä Olympiakomitean kanssa.