ESLU on sitoutunut koko urheiluyhteisön reilun pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin, joissa keskeinen periaate on jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun.

Haluamme omalla toiminnallamme ja esimerkillämme kannustaa jäseniämme ja kaikkia liikunta- ja urheiluseuroja kehittämään toimintaansa eettisesti ja vastuullisesti. Vastuullisuutemme on vahvasti näkyvillä myös ESLUn koulutuksissa.

Vuoden 2023 aikana päivitettiin ESLUn vastuullisuusohjelma seuraavien osa-alueiden osalta: Toimiva hallinto ja johtaminen, Turvallinen toiminta sekä Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Lisäksi vastuullisuusohjelmaan liitettiin vuonna 2022 päivitetty Ympäristösuojelu ja kestävä kehitys -osio. Ympäristöohjelman tapaan toimenpiteet jaoteltiin ”Me ESLUssa” ja jäsenille suunnattuun toimintaan. Lisäksi päivitettiin ohjelman muotoa konkreettisemmaksi toimintasuunnitelmaksi (tavoite, toimenpiteet, aikataulu, vastuuhenkilöt, arviointi ja seuranta). Aiemman ohjelman kirjaukset on sisällytetty sellaisinaan tai niitä on täydennetty. ESLUn Vastuullisuusohjelman löydät sivuiltamme.

Apua ja tukea vastuullisen seuratoiminnan suunnitteluun

Tarvitseeko seuranne apua vastuullisen toiminnan suunnittelussa? Toteutuuko yhdenvertaisuus ja tasa-arvo seuran arjessa? Miten ympäristöasiat on huomioitu? Mitä pitäisi kehittää?

ESLUn seuratoiminnan kehittäjä on tukenasi – lähdetään yhdessä liikkeelle!

Linkkejä sivustoille: