ESLU on sitoutunut koko urheiluyhteisön reilun pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin, joissa keskeinen periaate on jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun.

Haluamme omalla toiminnallamme ja esimerkillämme kannustaa jäseniämme ja kaikkia liikunta- ja urheiluseuroja kehittämään toimintaansa eettisesti ja vastuullisesti. Vastuullisuutemme on vahvasti näkyvillä myös ESLUn koulutuksissa.

Vuonna 2021 ESLU päivitti omaa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaansa osaksi vastuullisuusohjelmaa. Uutena kokonaisuutena on ympäristö ja kestävä kehitys.

Apua ja tukea vastuullisen seuratoiminnan suunnitteluun

Tarvitseeko seuranne apua vastuullisen toiminnan suunnittelussa? Toteutuuko yhdenvertaisuus ja tasa-arvo seuran arjessa? Miten ympäristöasiat on huomioitu? Mitä pitäisi kehittää?

ESLUn seuratoiminnan kehittäjä on tukenasi – lähdetään yhdessä liikkeelle!

Hyviä sivustoja:

Urheiluyhteisön yhteinen vastuullisuusohjelma 2020–2024

Urheiluyhteisön reilun pelin ihanteet ja tavoitteet