Suomen mallin harrastustoiminnan lähtökohtana on luoda harrastustoimintaa, joka pohjautuu lasten ja nuorten omiin toiveisiin. Lapset ja nuoret voidaan ottaa myös mukaan sisältöjen suunnitteluun. Tavoitteena on kehittää muun muassa ns. etsivää harrastustoimintaa, joka auttaa löytämään yksilöllisesti mieluisan harrastuksen.

Suomen mallin tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Lasten ja nuorten kuulemisen perusteella erilaisia kerhoja toteutetaan ympäri Suomea. Kerhosisällöt vaihtelevat elokuvakerhosta aina eläintenhoitokerhoon. Myös erilaiset liikuntaan, urheiluun ja luontoon liittyvät teemat olivat suosittuja harrastussisältöjä. Kerhot sijoittuvat koulupäivän yhteyteen ja niiden järjestämisestä vastaa kuntien kanssa yhteistyössä urheiluseurat, kulttuuritoimijat, nuorisojärjestöt sekä yksityiset toimijat. Tutustu Harrastamisen Suomen malliin opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla.

Liikunnan aluejarjestot rakentavat siltoja harrastamiseen
 

Harrastusviikko

Harrastusviikon idea on tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuuksia kokeilla taiteen, kulttuurin, tieteen, liikunnan ja muiden alojen harrastustoimintaa.

Marraskuun 2020 Harrastusviikko järjestettiin pääosin virtuaalisesti. Viikon aikana tuotiin esiin kouluissa jo olevaa harrastustoimintaa ja kuultiin oppilaita heidän harrastustoiveistaan. Harrastusten lisäksi esiteltiin lasten ja nuorten Suomalaista harrastamisen mallia ja siihen liittyvää pilottia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö oli koonnut yhdessä harrastusverkoston kanssa virtuaalisen harrastusviikkoalustan. Tutustu Harrastusviikon verkkosivuihin. Linkkien kautta lapset ja nuoret perheineen pystyivät tutustumaan erilaisiin harrastuksiin virtuaalisesti.

Seurat ja järjestöt mukaan harrastusviikolle

Moni lapsi ja nuori on vailla harrastusta ja joskus harrastaminen päättyy lapsen tai nuoren omista toiveista huolimatta. Harrastusviikko on yhdistyksille loistava tilaisuus kutsua lapset ja nuoret tutustumaan toimintaan – tarjota maistiainen – ja kertoa myös, miten kokeilun jälkeen harrastusta voi jatkaa, jos innostus syttyy.

Olympiakomitean sivuille on poimittu aiempien vuosien ideoita harrastusviikon toteutuksista, joita kannattaa suunnittelussa hyödyntää.

Harrastusviikko nuorten oma idea

Idea Harrastusviikosta lähti alunperin nuorten toiveesta saada paikkakunnan harrastusmahdollisuudet omalle koululle tai sen lähistöön kokeiltavaksi. Harrastusviikko on kouluille mahdollisuus tuoda paikallista harrastustoimintaa esiin ja toteutus- ja osallistumistavoista päätetään koulukohtaisesti. 

Tapahtumaan kannustavat mukaan OKM, OPH, Koulussa harrastamisen verkosto ja muut valtakunnalliset harrastustoimintaa toteuttavat järjestöt. Koulussa harrastamisen verkostossa ovat mukana: Kehittämiskeskus Opinkirjo, Koululiikuntaliitto, ESLU ja muut Liikunnan aluejärjestöt, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Nuori Kirkko, Suomen 4H liitto, Suomen Nuorisoseurat, Suomen Olympiakomitea, Suomen Partiolaiset, Suomen Vanhempainliitto.


Harrastustoimintaa toteuttavat järjestöt ovat muodostaneet yhteistyöverkoston, jonka tavoitteena on edistää koululaisten harrastamisen mahdollisuuksia – ennen kaikkea koulupäivän yhteydessä. Verkoston yhteisenä tahtotilana on tarjota kaikille lapsille mahdollisuus osallistua mielekkääseen, laadukkaaseen ja ryhmässä tapahtuvaan harrastamiseen koulupäivän yhteydessä monialaisen yhteistyön avulla. Tahtotilan toteutuminen edellyttää monipuolista tarjontaa oppilaiden toiveita kuunnellen.