ESLUn äänioikeutettuja jäseniä voivat olla liikunta- ja urheiluseurat, valtakunnalliset liikuntajärjestöt tai niiden oikeuskelpoiset alueorganisaatiot sekä muut liikuntaa, urheilua sekä kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävät rekisteröidyt yhdistykset. Jäsenillä on käytössään yksi ääni ESLUn vuosikokouksessa. Osallistumalla voi vaikuttaa eteläsuomalaisen liikunnan ja urheilun kehitystyöhön.

ESLU valvoo liikunta- ja urheiluseurojen etua vaikuttamalla muun muassa liikunnan olosuhdeasioihin, avustuspolitiikkaan ja maksuihin kunnissa. Lisäksi ESLU pyrkii nostamaan liikunnan asemaa ja arvostusta. ESLU pyrkii vaikuttamaan yhdessä Olympiakomitean sekä muiden liikuntajärjestöjen kanssa valtion liikuntabudjettiin. Liikunnan ja urheilun maakunnallista edunvalvontaa tehdään vaikuttamalla Uudenmaan liitoon ja toimimalla yhteistyössä Aluehallintoviraston (AVI) ja ELY-keskuksen kanssa. ESLU toimii yhteistyössä kuntien kanssa myös kunnallisissa seuraparlamenteissa ja -seminaareissa.
 

Jäsenmaksu on 130 euroa vuodelle 2024. Jäsenedut astuvat voimaan, kun jäsenmaksu on maksettu.