Aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä!


Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteena on parantaa kouluikäisten fyysistä aktiivisuutta, vakiinnuttaa kaikkiin peruskouluihin kouluikäisten liikuntasuositukset sekä saada hankkeen aikana tutkittua tietoa lasten ja nuorten toimintakyvystä. Koulun liikunnalla tarkoitetaan kaikkea sitä fyysistä aktiivisuutta, joka sisältyy koulupäivään tai sen välittömään yhteyteen – ei ainoastaan liikuntaa oppiaineena. Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan. Keskeistä on oppilaiden osallisuus, oppiminen ja liikkeen lisääminen.

Liikunnalla voidaan vaikuttaa kouluikäisten terveyteen ja hyvinvointiin. Kouluikäisen tulisi liikkua joka päivä monipuolisesti ja riittävän paljon. Kouluiän liikunnassa painottuvat erilaisten perustaitojen ja liikkeiden yhdistelmät. Liikkuva koulu -toimintaa voi käynnistää omalla koululla hyvinkin pienillä askelilla. Lue lisää Liikkuva koulu -ohjelmasta.

Lähde mukaan matkalle Liikkuvaksi kouluksi!


ESLU tukee kouluikäisten liikuttamista

ESLU tarjoaa tukea, koulutusta, apua ja sparrausta Liikkuva koulu -hankkeen onnistumiseksi. ESLUn koulutusten avulla lisätään osaamista niin koulutettavien omien taitojen kuin suunnittelun osalta. Tavoitteena on luoda uusia toimintamalleja koulun liikuntaan ja tukea koulupäivän liikunnallistamista.

Mentorointi

Yhtenä tuen muotona on ESLUn tarjoama maksuton mentorointi kaikille Liikkuva koulu -tukea saaneille kouluille.  Mentori on tukihenkilö, jonka kanssa voi keskustella hankkeeseen liittyvistä käytännönasioista. Mentorointiin kuuluu alkutilanteen kartoitus ja 1-3 mentorointikäyntiä. Mentori voi olla koulukohtainen tai hankekohtainen.

Ota rohkeasti yhteyttä, niin pohditaan juuri sinun koulullesi sopivin tukipalvelu!