Liikunnalla voidaan vaikuttaa merkittävästi kouluikäisten terveyteen ja hyvinvointiin. Kouluikäisten tulisi liikkua joka päivä monipuolisesti ja riittävän paljon. ESLU tarjoaa tukea, koulutusta ja sparrausta Liikkuva koulu -hankkeen onnistumiseksi sekä liikkeen lisäämiseksi. Tavoitteena on luoda uusia toimintamalleja ja tukea koulupäivän liikunnallistamista. Kouluvuosien liikuntaan suunnatuilta sivuilta löydät tietoa palveluistamme opettajille, lasten ja nuorten liikuttajille, kouluille sekä kuntien sosiaali- ja liikuntatoimelle.