ESLU on mukana liikunnan asiantuntijana sekä toimii verkostojen koordinoijana ja hyvien käytänteiden jakajana yhteistyössä muiden toteuttajien kanssa. ESLU levittää ja juurruttaa hankkeen toimintaa omissa rakenteissaan. Juurrutusvaiheessa hankkeessa järjestetään koulutuspäiviä käytännönmalleista ja liikuntalähtöisestä pedagogiikasta. Lopputuotoksia integroidaan olemassa olevien valmentaja- ja ohjaajakoulutusten sisältöihin.

ESR-hankkeen päämääränä on vahvistaa koulutuksessa aliedustettujen, maahanmuuttajataustaisten nuorten miesten ja heidän läheistensä osaamista ja motivaatiota uravalintojen suhteen sekä tukea peruskoulun jälkeistä koulutukseen siirtymistä. Tätä kautta pyritään vähentämään ylisukupolvista syrjäytymistä ja työttömyyttä sekä edistämään nuoriso- ja koulutustakuun toteuttamista erityisesti koulupolun nivelvaiheessa.

Kohderyhmä: Peruskoulun ja toisen asteen nivelvaiheessa työskentelevät ammattilaiset kuten opinto-ohjaajat, vapaa-ajan ohjaushenkilöstö esim. järjestöissä ja seuroissa, kuraattorit, opettajat, valma-ohjaajat, terveydenhoitajat, psykologit.

Hankkeen kesto

1.11.2018 - 31.10.2021

Tutustu CONNEXT-hankkeen virallisiin sivuihin. 

Yhteistyössä

Koordinaattori: Metropolia. Osatoteuttajat: ESLU, Helsingin NMKY, Stadin ammattiopisto

CONNEXT-hankkeesta julkaistut jutut

Tutustu myös Yhdenvertaisempaa urheilua! -oppaaseen.