Valikko 1 / 2022
Käsie päällekkäin

Hankkeiden onnistuneet toimenpiteet osaksi perustoimintoja

CONNEXT-hankkeen verkostotilaisuuksissa on nostettu esille eri näkökulmista maahan muuttaneiden kotouttamista liikunnan keinoin sekä yhdenvertaisuus- ja vastuullisuusteemoja liikunnan ja urheilun parista. Tilaisuuksissa on toivottu myös kuntien ääntä kuuluviin, ja näin ollen viimeisessä verkostotilaisuudessa saimme alustukset Hyvinkään ja Vantaan malleista.

Hyvinkään kaupunki on kokeilujen ja oppien kautta vakiinnuttanut onnistuneita toimintoja osaksi liikuntapalveluiden palveluita. Taustalla on ollut Liikkeelle-hanke, jonka aikana kaupungissa kokeiltiin maahan muuttaneille ja kantaväestölle suunnattuja liikkumiseen kannustavia toimintoja. Pidetyimpiä tapahtumia olivat eläinten kanssa puuhailut yhdistettynä luontoliikuntaan sekä lyhytkurssityyppiset liikuntalajikokeilut, joissa vertaisohjaajat ohjasivat muun muassa jalkapalloa, krikettiä, sulkapalloa ja tennistä.

- Mukaan valitut lajit valittiin havainnointien ja tarvekartoitusten pohjalta. Liikuntapalveluiden työntekijät jalkautuivat alueelleen ja huomatessaan ryhmiä pelailemassa tai muutoin liikkumassa, menivät tiedustelemaan mahdollisia avuntarpeita muun muassa kaupungin vuorojen varauksiin, kertoo Paula Burkin Hyvinkään liikuntapalveluista.

- Elämään on jäänyt osallistujien aktiiviset WhatsApp-ryhmät, joissa osallistuneet pitävät edelleen yhteyttä ja innostavat toisiaan liikkumaan. Ystävyyssuhteiden syntyminen on iso asia ja tässä liikunnan kautta voidaan parantaa maahan muuttaneiden sosiaalisia suhteita, kun tarjotaan heille useampia tapaamiskertoja viikon aikana.

”Voi, kun joskus voisi hypätä veteen” – yhteistyö eri tahojen välillä on tärkeää tavoittamisen kannalta

Hyvinkään liikuntapalvelut halusivat vastata asukkaiden toiveeseen ja järjestivät naisille suunnattuja uintikertoja. Pian huomattiin, että allas on liian pieni, jolloin toiminta siirrettiin suurempaan altaaseen.

- Tarkoituksena on, että kaikki pääsevät mukaan – myös lapset. Uintivuoroilla osa tytöistä on suorittanut myös koulun uintikertoja, koska eivät ole voineet osallistua koulun järjestämiin uintivuoroihin. Nyt myös lähikunnista on ilmoittautunut uimareita mukaan. Maahan muuttaneita uintivuorolla on noin kaksikolmasosaa. On hyvä huomioida, että myös muut kaipaavat omaa uintivuoroja naisille kuin vain maahan muuttaneet. Syitä voi olla monia, kertoo Burkin.

Burkin nostaa esille yhteistyön merkityksen eri kohderyhmien tavoittamiseksi. Hyvinkäällä isossa roolissa on muun muassa Maahanmuuttokeskus Mosaiikki, jonka henkilökunta pyörittää välinelainaamoa ja järjestää avoimia iltoja. Liikuntapalvelun väki käy paikalla tutustumassa asukkaisiin, kartoittamassa toiveita, kertomassa eri liikuntamahdollisuuksista ja auttamassa ilmoittautumisissa. Myös paikallisten oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö on noussut merkittäväksi viestintäkanavaksi, sillä suomen kielen kurssien kautta on tavoitettu osallistujia esimerkiksi pyöräilykursseille.

- Pyöräliiton kanssa toteutetut pyöräilykurssit olivat menestys. Kurssilla opeteltiin pyöräilyä ja liikennesääntöjä. Aloittelijat siirtyivät onnistumisista itse pyöräkoutseiksi opettamaan tulokkaita uuden taidon pariin. Pyöräilyn oppiminen antaa myös mahdollisuuksia vapaampaan liikkumiseen uuden välineen avulla.

Onnistunut kokeilu oli myös ympäristökuntien yhteistyöpanostus, KuntaCup-jalkapalloturnaus. Turnaus on tarkoitus järjestää uudestaan ja kutsua mukaan lähikuntien joukkueita pelaamaan.

Kriittisin silmin kohti oman toiminnan arviointia

Vantaan kaupungin liikunnan palvelualueelta Jaakko Tuominen kertoi kaupungin uudesta Tasa-arvoista sporttia -hankkeesta, jossa tarkoituksena on liikuntapalveluiden ja yhteistyötahojen palveluiden saavutettavuuden ja tasa-arvoisuuden tarkastelu kriittisesti monikulttuurisesta näkökulmasta. Lisäksi tarkoituksena on kannustaa huomioimaan palvelutarjonnassa esille nousevia seikkoja ja poistamaan esteitä saavutettavuuden ja tasa-arvoisuuden parantamiseksi.

- Hankkeen myötä mukaan on otettu testiryhmät, jotka kokeilevat käytännössä kaupungin ja yhteistyökumppaneiden palveluita vierailemalla liikuntapaikoissa, hakemalla tietoa verkkosivuilta ja osallistumalla liikuntatuokioihin. Esille on noussut muun muassa haasteet ilmoittautumisessa, koska tämä vaatii pankkitunnuksia. Tavoitteena on parantaa kaupungin palveluiden selko ja monikielisyyttä ja helppokäyttöisyyttä sekä tarkennetaan opastuksia, kertoo Tuominen.

Kaupunki haluaa myös panostaa osaamisen kehittämiseen ja kouluttaa niin kaupungin kuin yhteistyötahojen osaajia muun muassa Helsingin NMKY:n MOK-kokonaisuudella ja muilla vertaisohjaajakoulutuksilla. Tavoitteena luoda uusia matalankynnyksen liikuntaryhmiä ja saada lisäohjaajia olemassa oleviin ryhmiin.

- Hankkeen puitteissa on tarkoitus myös kartoittaa harrastustoiminnan alueellista painottumista ja tehdä suunnitelmia tilanteen tasapainottamiseksi. Tahtotilana on saada myös mukaan uusia toiminnantoteuttajia tarjoamalla rahallista tukea ja koulutusta. Lisäksi halutaan lisätä matalankynnyksen liikuntaryhmin järjestämistä yhteistyötahojen kanssa, sanoo Tuominen.

Connext-hankkeen tiimoilta viimeinen verkostotilaisuus järjestettiin vuoden lopussa, mutta verkosto jatkaa toimintaan Liikunnan aluejärjestöjen RIVE-hankkeen vetämänä. ESLU koordinoi alueensa verkostotoimintaa ja järjestää seuraavan yhteisen tapaamisen kevään 2022 aikana. Lisätietoa RIVE-hankkeesta.

Kuvituskuva: Pixabay

Minttu Koivumäki

Markkinoinnin ja viestinnän suunnittelija