Valikko 1 / 2022

Harrastamisen Suomen malli – mahdollisuus tavoittaa kaikki peruskoululaiset

Harrastamisen Suomen malli tuo maksuttomat, oppilaiden toiveiden mukaiset harrastukset koulupäivän yhteyteen. Malli on käytössä 235 kunnassa. Toimintamalli suunnitellaan, rakennetaan ja kokeillaan yhdessä harrastuksia tuottavien tahojen kanssa. Malli luo uusia mahdollisuuksia kuntien ja seurojen väliseen yhteistyöhön harrastusten toteuttamisessa.

Osana mallia kunnat hankkivat oppilaille harrastustoimintaa esimerkiksi ostopalveluna seuroilta. Opetus- ja kulttuuriministeriön haku lukuvuoden 2022–2023 Harrastamisen Suomen mallin avustuksille alkaa tänä keväänä. Avustusta jaetaan kunnille yhteensä 14,5 miljoona euroa.

Kouluyhteistyö on avainasemassa lasten ja nuorten tavoittamisessa

Koulujen kanssa tehtävä yhteistyö on harrastusten järjestäjille tehokas keino tavoittaa peruskoululaisia. Matalan kynnyksen harrastustoiminta koulupäivien yhteydessä antaa harrastusten järjestäjille uusia mahdollisuuksia innostaa lapsia ja nuoria mukaan harrastusryhmiin. Harrastamisen Suomen mallissa harrastukset järjestetään perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. sekä lisäopetuksen oppilaille. Harrastukset järjestetään koulun tiloissa tai koulua lähellä olevissa tiloissa.

Ohjaustunteja koulupäivän yhteydessä

Koulupäivän yhteydessä aamulla, koulupäivän aikana tai sen jälkeen järjestävät harrastusryhmät tarjoavat harrastusten järjestäjille mahdollisuuden saada ohjaustunteja virka-aikaan. Harrastuksen järjestäjäksi voi päästä olemalla yhteydessä Harrastamisen Suomen mallissa mukana olevaan kuntaan. Useimmiten harrastuksia koordinoiva henkilö löytyy kunnan liikunta-, kulttuuri-, tai nuorisotoimesta.Kuntien avuksi on koottu yhteystietolista valtakunnallisista ja alueellisista harrastustoiminnan järjestäjistä. Listan tarkoituksena on auttaa kuntia yhteistyökumppaneiden ja ammattitaitoisten ohjaajien löytämisessä harrastuksiin, joita lapset ja nuoret ovat toivoneet. Yhteystiedot harrastustoimijoiden listalle voi ilmoittaa ilmoittautumislomakkeella.

Harrastustarjonta kootaan lasten ja nuorteiden toiveiden perusteella

Harrastamisen Suomen mallissa kuntien tulee valita ja järjestää harrastukset lasten ja nuorten kuulemisesta saatujen tietojen pohjalta. Kuulemisessa kunnat voivat hyödyntää valtakunnallisen koululaiskyselyn uusimpia tuloksia. Kyselyn tuloksena oli, että koululaisista 55 prosenttia haluaa aloittaa jonkun harrastuksen. Joka viidenneltä puuttuu mieleinen harrastus. Heistä yli 60 prosenttia haluaisi aloittaa harrastamisen. Kyselyyn vastanneiden alakoululaisten toiveharrastuksia ovat muun muassa parkour, kiipeily, ruuanlaitto, eläinkerho, kuvataide, lumilautailu/laskettelu ja jalkapallo/futsal. Yläkoululaisten vastaajien suosikkeja ovat muun muassa kuntosali, lumilautailu/laskettelu, ruuanlaitto, keilailu, ampumaurheilu/jousiammunta, mopon korjaus ja biljardi. Kukin kunta määrittelee itse avustusohjeen mukaisesti, kuinka harrastukset toteutetaan.

Kunnat voivat esimerkiksi kilpailuttaa harrastuspalvelut, tehdä yhteistyösopimuksen harrastusten järjestämisestä tai palkata harrastusten ohjaajia. Avustushaku kunnille Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen ajoittuu alkuvuoteen. Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisee hakuilmoituksen, josta selviävät hakuehdot. Hakuehdoissa voi olla pientä vaihtelua vuosittain. Kuntien ja harrastusten järjestäjien kannattaa aloittaa valmistautuminen seuraavaan hakuun ja lukuvuoteen jo nyt. Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää webinaarin avustushausta 20.1.2022 klo 13 - 16.

Teksti: Tarja Vartiainen, koordinaattori, Harrastamisen Suomen malli
Kuva: Hanna Nordström

Lisätiedot:

Tutustu Harrastamisen Suomen mallin verkkosivuihin
Seuraa Harrastamisen Suomen mallia Facebookissa