Valikko 1 / 2022
Nuorten pesäpalloporukka kerääntynyt yhteen käden toistensa hartioilla

Kannusta seurasi nuori mukaan ESLUn nuorten vaikuttajaverkostoon

Löytyykö seurastasi nuori, jonka sydän sykkii vaikuttamiselle? Tunnetko hyvän tyypin, joka on haaveillut vaikuttamistyöstä seuratoiminnan kehittämiseksi? ESLU perustaa Nuorten vaikuttajaverkoston, jossa alle 30-vuotiaat nuoret voivat laajentaa osaamistaan ja verkostojaan liikunnan ja urheilun parissa. Kannusta seurasi innokas nuori mukaan!

ESLUn seuratoiminnan kehittäjä Nina Kaipion mukaan Nuorten vaikuttajaverkosto perustetaan ESLUn seuratoiminnan kehittämiseksi ja nuorten äänen esille tuomiseksi. Tarkoituksena on nuorten mielipiteiden, vaikuttamismahdollisuuksien, hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääminen liikunta- ja urheiluseurojen arjessa.

- Verkoston tavoitteena on kehittää nuorten asemaa seuratoiminnan parissa. Etsimämme nuori voi olla vaikuttajapolun alkupäässä tai jo kokemusta saanut muutoksen tekijä. Pitkää kokemusta teemojen parissa tai urheiluseuratoiminnan jäsenyyttä ei tarvitse olla, kunhan on intoa ja kiinnostusta. Nuorten kädenjälki halutaan näkyviin myös ESLUn toiminnan kehittämisessä ja toteutuksessa – myös ESLUn somekanavissa, kertoo Kaipio.

Verkosto kehittää nuorten osallisuuden ja kuulemisen tapoja sekä luo uusia toimintamuotoja seuratoiminnan arkeen

Tarkemmat tavoitteet ja toiminnan sisällön verkostoon valitut nuoret suunnittelevat ja toteuttavat itse. Toiveissa on muun muassa nuorten osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen sekä monipuolistaminen seuratoiminnassa sekä nuorten näkemyksien saaminen heitä koskettaviin ESLUn hankkeisiin, tapahtumiin, viestintään ja materiaaleihin.

- Korostamme yhdessäolon merkitystä ja yhteisöllisyyden luomista. Tarkoituksena on jakaa kokemuksia ja samalla luoda nuorten näkökulmasta uutta konkreettista toimintaa, josta hyötyvät alueen liikunta- ja urheiluseurat, Kaipio avaa suunnitelmia.

Verkosto kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa etäyhteydellä. Lisäksi verkosto osallistuu ESLUn erilaisiin tapahtumiin ja koulutuksiin pääkaupunkiseudulla.

Vaikuttajaverkoston tapaamisissa vierailevat myös eri alojen asiantuntijat, ja verkosto saa säännöllisesti koulutusta ja ohjausta eri teemoissa.

Toimimalla ryhmässä nuorelle avautuu uusia mahdollisuuksia ja oppeja:

  • Saa näköalapaikan liikunta- ja urheiluseurojen toimintaan, kokemusta tulevaisuuden varalle työelämään sekä todistuksen, jonka voi liittää opiskelu- ja työhakemuksiin.
  • Pääsee mukaan innostavaan ja monipuoliseen porukkaan, mahdollisuudet vaikuttaa ja kehittyä osaajana liikunnan ja urheilun parissa.
  • Saa arvokkaita uusia kontakteja ja tärkeitä verkostoja myös jatkoon.
  • Oppii vaikuttamistyön monia keinoja ja pääset ilmaisemaan itseäsi mm. ESLUn viestinnässä.
  • Pääsee tutustumaan liikunnan ja urheilun organisaatioihin, päätöksenteon rakenteisiin ja taustoihin.
  • Saa välineitä vaikuttaa yhteiskuntaan ja tulevaisuuteen.

Hakuohjeet alle 30-vuotiaalle nuorelle

Kirjoita pieni kuvaus itsestäsi, omista harrastuksistasi tai mielenkiinnon kohteistasi. Kerro hakemuksessa koulutuksestasi sekä mahdollisesta vapaaehtoistoiminnastasi liikunta- tai urheiluseurassa tai muissa järjestöissä. Kerro, miksi haluat mukaan verkostoon ja mihin asioihin haluaisit verkoston jäsenenä vaikuttaa. Liitäthän hakemukseen mukaan myös yhteystietosi.

Hakemukseen voi sisällyttää myös esimerkiksi oman seuran suosituksen. Hakemus voi olla videoklippi tai perinteinen kirjallinen hakemus. Haku on käynnissä 28.2.2022 asti. Verkosto toimii vuoden 2022 aikana.

Lisätietoja ja hakemukset: seuratoiminnan kehittäjä Nina Kaipio, nina.kaipio@eslu.fi, puh. 040 197 4572


Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLUn toiminta ulottuu 29 eteläsuomalaiseen kuntaan, joissa asuu yhteensä noin 1,5 miljoonaa ihmistä. Alueella toimii noin 3 500 urheiluseuraa. Seurojen elinvoimaisuuden tukemiseksi ESLU kouluttaa, kehittää ja konsultoi seuroja yli lajirajojen vastaamaan liikunnan ja urheilun yhä vaativampiin odotuksiin sekä nopeassa tahdissa muuttuviin olosuhteisiin. ESLUn seuratoiminnan lähtökohtana on seuran oma toiminta-ajatus ja tahtotila sekä paikallinen näkökulma – kulttuuri, olosuhteet ja toimintaympäristö.

Kuva: Liikunnan aluejärjestöt, Tero Takalo-Eskola

Minttu Koivumäki

Markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija