Avoimet ovet -hanke

Hankkeen tavoitteena on antaa eväitä urheiluseuroille vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien harrastajien mukaan ottamiseen. Ajatuksena on, että vammaisurheilun ja erityisliikunnan osaamista olisi yksittäisten ruohonjuuritason seurojen ja Paralympiakomitean lisäksi yhä enemmän myös muilla urheilun ja liikunnan toimintakentän alueilla.

Avoimet ovet -hankkeen osa-alueet:  

  1. Lähtötilanteen kartoitus urheiluseuroille ja toimintarajoitteisille henkilöille lähetettävien kyselyjen avulla.
  2. Avoimet ovet -verkkosivustolle on koottu helposti löydettävään ja hyödynnettävään muotoon urheiluseuroille suunnatut hyvät käytännöt, tukimuodot, materiaalit, neuvonta ja koulutustarjonta.
  3. Avoimet ovet -kehittämisohjelma, jonka pohjana on hankkeen pilottiseurojen läpikäymä kehittämisprosessi. Prosessin tavoitteena on, että vammaisille ja erityistä tukea tarvitseville liikkujille suunnattu toiminta saadaan seuran rakenteisiin, jotta toiminta ei pääty esimerkiksi avainhenkilöiden vaihtuessa. Hankkeen aikana julkaistaan myös Avoimet ovet -seurakäsikirja.

Yksi hankkeen tavoitteista on muodostaa toimivia alueellisia verkostoja, jotka edistävät vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden mukaan tuloa seuratoimintaan. Liikunnan aluejärjestöt järjestävät seuroille verkostoitumistilaisuuksia kahdesti vuodessa.

Hanketta koordinoi Paralympiakomitea ja rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Mukana kuusi lajiliittoa ja 11 liikunnan aluejärjestöä, mukaan lukien Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu. Näiden lisäksi hankkeessa tulee olemaan yhteensä noin 30 pilottiseuraa, jotka voivat olla myös sellaisista lajeista, joiden lajiliitto ei ole mukana hankkeessa.

Uutisia Avoimet ovet -hankkeesta:


Ryhmäytyminen, itsensä tunteminen, vuorovaikutus ja elämäntaidot (RIVE-hanke)
- Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla

Hankkeessa tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista liikunnan keinoin siten, että paikallistason toimijat saavat työkaluja ja vertaistukea tekemiseensä.

RIVE-hankkeen tavoitteet:

  • Maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla tähtäävien alueellisten/maakunnallisten toimijaverkostojen rakentaminen
  • Maahanmuuttajien kotouttamistyötä liikunnan avulla tekevien osaamisen kehittäminen koulutuksen kautta
  • Hyvien käytänteiden kerääminen
  • Lisätä maahanmuuttajille liikuntaa järjestävien tahojen määrää
  • Maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla liittyvän toiminnan integroiminen Liikunnan aluejärjestöjen muuhun normaalitoimintaan

Hanketta hallinnoi Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu. Hanketta ovat toteuttamisessa yhteistyössä Etelä-Savon Liikunta, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu, Hämeen Liikunta ja Urheilu, Keski-Pohjanmaan Liikunta, Keski-Suomen Liikunta, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu sekä Pohjos-Savon Liikunta.

Hankekausi on 1.6.2020–31.5.2023. Hankkeeseen olemme saaneet tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Liity mukaan RIVE-hankkeen verkostoon.