Avoimet ovet -hanke

Avoimet ovet -hankkeen tavoitteena on antaa eväitä urheiluseuroille vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien harrastajien mukaan ottamiseen. Ajatuksena on, että vammaisurheilun ja erityisliikunnan osaamista olisi yksittäisten ruohonjuuritason seurojen ja Paralympiakomitean lisäksi yhä enemmän myös muilla urheilun ja liikunnan toimintakentän alueilla.

Avoimet ovet -hankkeen osa-alueet:  

 1. Lähtötilanteen kartoitus urheiluseuroille ja toimintarajoitteisille henkilöille lähetettävien kyselyjen avulla. Mitkä ovat yhtäältä seurojen pelot ja tuen tarpeet sekä toisaalta toimintarajoitteisten henkilöiden osallistumista edistävät ja hidastavat tekijät?
 2. Avoimet ovet -tietopankki on verkkosivusto, johon kootaan helposti löydettävään ja hyödynnettävään muotoon urheiluseuroille suunnatut hyvät käytännöt, tukimuodot, materiaalit, neuvonta ja koulutustarjonta.
 3. Avoimet ovet -kehittämisohjelma, jonka pohjana on hankkeen pilottiseurojen läpikäymä kehittämisprosessi. Kehittämisprosessi perustuu Hollannissa muovattuun 8-vaiheiseen seurojen kehittämismalliin (Samen Sporten). Prosessin tavoitteena on, että vammaisille ja erityistä tukea tarvitseville liikkujille suunnattu toiminta saadaan seuran rakenteisiin, jotta toiminta ei pääty esimerkiksi avainhenkilöiden vaihtuessa. Hankkeen aikana julkaistaan myös Avoimet ovet -seurakäsikirja.

Yksi hankkeen tavoitteista on muodostaa toimivia alueellisia verkostoja, jotka edistävät vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden mukaan tuloa seuratoimintaan omalla alueellaan. Liikunnan aluejärjestöt järjestävät seuroille alueellisia verkostoitumistilaisuuksia kahdesti vuodessa.

Hanketta koordinoi Paralympiakomitea ja rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeessa on mukana kuusi lajiliittoa ja 11 liikunnan aluejärjestöä, mukaan lukien Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU.

Avoimet ovet -hankkeen yhteistyötahot

Liikunnan aluejärjestöt

 • Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu
 • Hämeen Liikunta ja Urheilu
 • Kainuun Liikunta
 • Keski-Pohjanmaan Liikunta
 • Keski-Suomen Liikunta
 • Lapin Liikunta
 • Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu
 • Pohjanmaan Liikunta
 • Pohjois-Karjalan Liikunta
 • Pohjois-Pohjanmaan Liikunta
 • Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu

Lajiliitot

 • Suomen Hiihtoliitto
 • Suomen Palloliitto
 • Suomen Salibandyliitto
 • Suomen Taekwondoliitto
 • Suomen Uimaliitto
 • Suomen Voimisteluliitto

Näiden lisäksi hankkeessa tulee olemaan yhteensä noin 30 pilottiseuraa, jotka voivat olla myös sellaisista lajeista, joiden lajiliitto ei ole mukana hankkeessa.

Lisätiedot: Avoimet ovet -hankkeesta: Paralympiakomitea, seurakehittäjä Nina Peltonen, puh. 050 400 1532.