Valikko 2 / 2022
Viisi paraurheilijaa eri lajeista

Avoimet ovet -hanke: Toinen seura on seuralle tärkein tuki toimintaa käynnistäessä

Paralympiakomitean kolmivuotinen Avoimet ovet -urheiluseurahanke on ylittänyt puolivälin. Hankkeessa tuetaan urheiluseuroja vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien harrastajien mukaan ottamisessa seuratoimintaan.

Loppuvuodesta 2021 valmistui Sanna Ahteen Jyväskylän ammattikorkeakoulun terveys- ja hyvinvointialojen opinnäytetyö ”Ovet avoimiksi soveltavalle liikunnalle – Urheiluseurojen kokemuksia”, jonka toimeksiantajana oli Paralympiakomitea. Opinnäytetyö tarjoaa hyvin suuntaviivoja siihen, mihin Avoimet ovet -hankkeen jälkimmäisen puoliskon aikana tullaan keskittymään. Tutustu opinnäytetyöhön.

Ahtee haastatteli tutkimukseen kymmenen urheiluseuran edustajaaeri puolelta Suomea. Ahtee selvitti, mitkä tekijät edesauttoivat soveltavan liikunnan ja paraurheilun järjestämisessä ja toiminnan aloittamisessa, millaisia haasteita aiheeseen liittyi sekä millaista tukea seurat kaipaavat. 

Yksi Ahteen tutkimuksen kiinnostavista tuloksista oli, että seurat kokevat saavansa erityisen paljon toisten seurojen kanssa käytävästä sparrauksesta. 

– Avoimet ovet -hankeverkostot tarjoavat tähän seurojen väliseen yhteistyöhön erinomaisen kanavan. En esimerkiksi itse voi hankekoordinaattorina antaa niin hyviä neuvoja urheiluseuroille siihen, mistä löytää apuohjaajia tai miten onnistua uuden toiminnan markkinoimisessa, kuin mitä toinen seura, joka on jo tehnyt nämä samat asiat, pystyy, toteaa seurakehittäjä Nina Peltonen Paralympiakomiteasta. 

Tutkimukseen haastatelluissa seuroissa oli myös huomattu, että monet asiat, jotka olivat mietityttäneet ennen toiminnan aloittamista, olivatkin osoittautuneet pelättyä yksinkertaisemmiksi. Harvan seuran on esimerkiksi täytynyt hankkia paraurheiluun erityisiä välineitä. Useimmiten lajiin liittyvät välineet ovat samoja, joita harrastajat muutenkin käyttävät. 

– Laji on sama, oli harrastajalla toiminnan rajoite tai ei. Se on hyvä muistisääntö, Peltonen vahvistaa. 

Kunnan soveltavasta liikunnasta vastaavan työntekijän mukana olo Avoimet ovet -hankeverkostossa koettiin seurojen puolelta tärkeäksi. Kunnalta kaivataan usein taloudellista apua, mutta myös esimerkiksi kunnilta saatava markkinointiapu on merkityksellistä seuroille, jotka astuvat aiemmin tuntemattomalle reviirille. 

Yksi Ahteen tutkimuksen päätteeksi listaamista jatkokehittämisehdotuksista on ”konkreettisen oppaan tekeminen urheiluseuroille sähköisesti jaettavaksi”. Oppaassa listattaisiin mm. asioita, joista lähteä liikkeelle, mitä on hyvä ottaa huomioon ohjauksessa ja mitä tulee tietää eri vammatyypeistä sekä liikkumisen apuvälineistä. Tällainen opas onkin valmistumassa Avoimet ovet -hankkeen aikana. 

Avoimet ovet -hankkeessa tullaan vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla mm. pilotoimaan verkkokoulutuksia seurojen kanssa sekä jatketaan verkostotilaisuuksia kaikkiaan 14 liikunnan aluejärjestön alueella. Uusina aluejärjestöinä mukaan tulevat Pohjois-Savo ja Kymenlaakso.  

Helsingissä toukokuussa Apuväline-messujen yhteydessä järjestettävä Liikuntamaa on merkittävä kokoontumistilaisuus Avoimet ovet -hankeverkostolle. Kesällä hankeverkosto tutustuu kotimaassa järjestettäviin kansainvälisiin kilpailutapahtumiin, eli Pajulahden European Para Youth Gamesiin ja Vantaalla kisattaviin down-urheilijoiden voimistelun MM-kisoihin.  

Lähde: Paralympiakomitea
Kuva: Paralympiakomitea, Avoimet ovet -hanke, Juhani Järvenpää