Valikko 2 / 2022
Iloiset lapse hypäävät ilmaan

Hyvä ohjaaja innostaa liikkumaan – Lasten Liike -ohjaajakoulutukset tukevat ohjaajan osaamista

Ohjaajan osaaminen on liikunnallisen harrastamisen näkökulmasta merkittävässä roolissa. Ohjaajan kouluttaminen tukee toiminnan laatua ja turvallisuutta. Lasten Liike -ohjelman ohjaajakoulutukset on suunniteltu tukemaan ohjaajapolullaan eri vaiheissa olevia ohjaajia ja valmentajia. Koulutuksia järjestetään niin aloitteleville kuin kokeneemmillekin ohjaajille.

Osaava ohjaaja osaa huomioida toimintaan osallistuvien lasten ja nuorten tarpeet sekä innostaa heitä liikkeelle. Ohjaajien kouluttaminen ja heidän ohjaajapolkunsa tukeminen on osaamisen edistämisen keskiössä.

Lasten Liike -ohjelman ohjaajakoulutukset varmistavat ohjaajalle erinomaiset perustaidot sekä antavat runsaasti käytännön työkaluja kaikille avoimen ja innostavan liikunnallisen harrastustoiminnan suunnitteluun.

Olympiakomitean lasten ja nuorten liikunnan asiantuntija Maria Ulvinen korostaa harrastusympäristön olevan lapselle yhtäaikaisesti merkittävä kasvuympäristö. On tärkeää, että lapsi kokee turvalliseksi ja mielekkääksi osallistua mukaan liikuntaharrastukseen.

– Ohjaajalla on paljon vastuuta ja tämän rooli turvallisen ja lasten oppimista tukevan ilmapiirin rakentamisessa on aivan olennainen. Kuitenkin vain pienellä osalla ohjaajista on varsinaista kasvatusalan koulutusta. Tästä syystä on erityisen tärkeää, että ohjaajien osaamiseen kiinnitetään huomiota, Ulvinen avaa.

Lasten Liike -ohjaajakoulutukset huomioivat niin lapsen fyysisen kuin psyykkisen kehityksen

Lasten Liike -ohjaajakoulutuksia järjestetään sekä ohjaajana aloitteleville että kokeneille ohjaajille ympäri Suomen Liikunnan aluejärjestöjen toimesta. Aloittelevan ohjaajan koulutuksen sisällöt on suunnattu ohjaajille, joilla ohjaajakokemusta on kertynyt vähän tai ei lainkaan. Kokeneempien ohjaajien koulutus puolestaan syventää jo ohjausosaamista kerryttäneiden taitoja.

Hyvä ohjaaja osaa toteuttaa laadukasta toimintaa niin, että kaikki lapset saavat osaamistasolleen sopivaa tekemistä ja heidän toiveensa tulevat kuulluiksi.

– Näen tärkeäksi sen, että liikuntaharrastuksissa kiinnitetään huomiota motoristen taitojen lisäksi muun muassa lapsen keskittymiseen ja sosiaalisiin taitoihin. Harrastuksissa opitut taidot ovat suuressa roolissa myös muilla elämän osa-alueilla, Ulvinen summaa.

Hyvä ohjaaja tukee positiivisten liikuntakokemusten syntyä

Ohjaajista voi tulla merkittäviä aikuisia lasten elämässä. Ulvisen mukaan ohjaaja toimii kuin roolimallina lapselle, jonka vaikutukset voivat olla joko positiivisia tai negatiivisia.

– Ohjaaja voi vaikuttaa lasten sosiaaliseen kehitykseen ja asenteisiin toimintansa kautta. Hyvä ohjaaja tukee positiivisten kokemusten syntyä ja innostaa näin lasta jatkamaan liikuntaharrastusta myös harrastuksen mahdollisen päättymisen jälkeen, Ulvinen kertoo.

Valmis konsepti helpottaa toiminnan aloittamista

Lasten Liike -koulutukset tarjoavat valmiin konseptin ohjaajien kouluttamiseen. Liikunnallisen harrastamisen näkökulmasta nämä tukevat erityisesti Harrastamisen Suomen mallin mukaisen kerhotoiminnan järjestämisessä.

Koulutukset soveltuvat niin kuntien kuin seurojen toimintaan. Ohjaajakoulutukset tarjoavat valmiita tuntirakenteita, pelejä ja leikkejä. Lisäksi Lasten Liike -ohjelman laatulupaus varmistaa ohjaajien saavan tarvittavat perustaidot kerhotoiminnan ohjaustehtäviin.

– Lasten Liike -koulutukset on rakennettu tärkeiden perusasioiden ympärille. Ohjaaja oppii toimimaan lapsilähtöisesti, koko ryhmää huomioiden sekä soveltamaan toimintaa kaikille sopivaksi esimerkiksi toimintarajoitteet tai monikulttuurisuus huomioiden. Vaikka koulutus ei vastaakaan pedagogista pätevyyttä, se antaa kaikille ohjaajille yhtäläiset hyvät perustiedot liikuntaharrastusten ohjaamiseen, summaa Ulvinen.

Koulutusten myötä sekä kunnat että seurat voivat hyödyntää Lasten Liike -laatumerkkiä osoituksena laadukkaasta toiminnasta.

– Laatumerkki osoittaa toiminnan olevan kaikille saavutettavaa ja avointa. Koulutuksen käyneet ohjaajat osaavat huomioida eri tasoiset liikkujat ja huomioida jokaisen lapsen yksilönä. Koulutusten avulla haluamme varmistaa, että jokainen lapsi pääsee kokemaan innostavia liikuntakokemuksia, Ulvinen toteaa.

ESLUn alueen avoimet Iloa ja Liikettä! Lasten Liike -koulutukset keväällä 2022 – ilmoittaudu mukaan!

Voit myös tilata seurallesi tai kunnallesi oman Lasten Liike -koulutuksen. Lisätietoja ja tarjouspyynnöt: ESLUn lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, Sari Lähdesmäki, puh. 040 544 7771.

Lähde: Olympiakomitea