Valikko 2 / 2022
Hymyilevä valmentaja katsoo ja tsempaa nuoria urheilijoita korkeushyppypaikalla

Kannustava ohjaaja ja valmentaja luo toiminnallaan innostavan ja kannustavan ilmapiirin, jossa lapsi ja nuori viihtyy

Parhaimmillaan harrastukset tukevat lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä. Myös liikuntaharrastuksen positiivisista vaikutuksista mielenterveyteen on tutkimusnäyttöä. Harjoitusten ilmapiiri on keskeisin tekijä harjoituksessa viihtymisen ja uuden oppimisen kannalta. Kokonaisuuden ollessa kunnossa lapsi omaksuu elinikäisen aktiivisen ja liikunnallisen elämäntavan.

Harrastamien on lapsille ja nuorille paikka oppia ja harjoitella sosiaalisia taitoja tutussa ja turvallisessa ympäristössä. Ohjaaja ja valmentaja luo omalla toiminnallaan ympäristön, jossa iloitaan yhdessä onnistumisista, mutta myös opitaan sietämään pettymyksiä ja epäonnistumisia. Valmentajalla ja ohjaajalla on suuri rooli lasten ja nuorten liikunnassa ja liikuntaharrastuksen parissa pysymisessä.

- Mielestäni tärkeimmät ilmapiiriin vaikuttavat tekijät ovat yhteiset pelisäännöt ja kuri. Lapsella ja nuorella tulisi olla tunne, että kaikki saavat onnistumisia eikä epäonnistumia tarvitse pelätä. Nämä tekijät luovat turvallisuuden tunnetta. Valinnan mahdollisuuksien antaminen on myös tärkeää, toteaa ESLUn valmentaja- ja ohjaajakouluttaja Päivi Vilén.

Vilénillä on yli 40 vuoden kokemus valmentaja toimimisesta. Hänen mukaansa kannustava valmentaja ja ohjaaja osaa myös huomioida ryhmän erilaiset yksilöt. Monipuoliset harjoitukset, tasa-arvoinen kohtelu ja oikeudenmukainen palaute antaa jokaiselle yksilölle vapauden yksilölliseen tekemiseen. Lapsen ja nuoren motivaation kannalta on tärkeää, että hän oppii itselleen tärkeitä asioita, tuntee kuuluvansa ryhmään ja kokee päättävänsä asioista itse.

- Palautteenannossa on tärkeää, että annetaan jokaiselle rehellistä ja kannustavaa palautetta, käytetään selkeää ja ymmärrettävää puhetta sekä kerrotaan, mikä meni hyvin ja millä suoritusta voi parantaa, toteaa Vilén.

- Oma iloinen asenne, kannustaminen ja rohkaisu luovat lapselle ja nuorelle turvallisen olon olla oma itsensä myös harjoitustilanteissa.

Kannusta seurasi ohjaajia ja valmentajia mukaan kouluttautumaan

Kannustava valmentaja ja ohjaaja -koulutuksen tavoitteena on perehdyttää ohjaajat ja valmentajat hyvän ilmapiirin syntymiseen vaikuttaviin tekijöihin sekä ryhmän erilaisten yksilöiden huomioimiseen harjoitustilanteessa. Koulutuksessa pohditaan myös valmentajan ja ohjaajan omaa koulutuspolkua.

Koulutuksen keskeiset teemat

  • Oma oppimispolku
  • Harjoituksen ilmapiiriin vaikuttavat tekijät
  • Palautteen anto
  • Erilaisten yksilöiden huomioiminen ohjauksessa

Koulutus järjestetään verkkokoulutuksena ti 8.3.2022 klo 17.30–20.30. Koulutuksen hinta on 45 euroa. Ilmoittaudu mukaan ESLUn tapahtumakalenterissa.

Koulutus on osa Tason 1 valmentaja- ja ohjaajakoulutusta (VOK-1), joka tarjoaa yksittäisille valmentajille ja ohjaajille, seuroille sekä lajiliitoille mahdollisuuden kehittää valmennusosaamistaan. Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on luoda perusta yksittäisen harjoituskerran laadukkaaseen toteuttamiseen lajista ja harrastajien ikä- ja osaamistasosta riippumatta. Tutustu VOK-1-koulutuskokonaisuuteen.

Kuva: Liikunnan aluejärjestöt / Tero Takalo-Eskola

Minttu Koivumäki

Markkinoinnin ja viestinnän suunnittelija