Valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK-1)

Ensimmäisen tason valtakunnallinen valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK-1) tarjoaa valmentajille ja ohjaajille, seuroille sekä lajiliitoille mahdollisuuden kehittää osaamistaan alueellisesti lähellä omaa toimintaympäristöään. Tavoitteena on luoda valmentajille ja ohjaajille perusta harjoitusten laadukkaaseen toteuttamiseen. Koulutus on rakennettu yhteistyössä Olympiakomitean kanssa.

Koulutuskokonaisuus (50 h) koostuu 10–12 teemakoulutuksesta sekä niihin liittyvistä oppimistehtävistä. Valmentaja- ja ohjaaja -koulutuksessa osallistujat voivat erikoistua joko lasten ja nuorten liikunnan tai aikuisliikunnan ohjaamiseen. Osallistuja voi oman kiinnostuksensa mukaan osallistua vain yksittäisiin teemakoulutuksiin tai suorittaa koko VOK-1-kokonaisuuden. Koulutukset voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä.

Koko VOK 1-tason suorittaakseen osallistuja suorittaa yleisopintojen lisäksi lajiliiton edellyttämät lajiopinnot. ESLUn järjestämät koulutukset kuuluvat lajista riippuen joko lajin koulutuskokonaisuuteen tai täydennyskoulutukseen. ESLU vastaa alueellaan valtakunnallisesta 1-tason koulutuksesta. Tasojen 2-3 koulutustarjonnasta vastaavat lajiliitot ja urheiluopistot.
 

VOK I-tason teemakoulutukset 

1.    Kannustava valmentaja ja ohjaaja (3h)
2.    Ihmisen elinjärjestelmät ja harjoittelu (3h)
3.    Oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa (3h)
4.    Liikunnallinen ja urheilullinen elämäntapa (2h)
5.    Fyysinen harjoittelu (7h)
6.    Harjoittelun suunnittelu ja arviointi (3h)
7.    Valmentajana ja ohjaajana kehittyminen (2h)
 

Lasten ja nuorten valmentajat sekä ohjaajat

 8.   Herkkyyskausien huomiointi harjoittelussa (3h)
 9.   Taitoharjoittelu (3h)
10.  Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet harjoittelussa (2h)
11.  Eettinen harjoittelu (2h)
12.  Tunne- ja vuorovaikutustaidot valmennuksessa (2h)
 

Aikuis- ja terveysliikunnan valmentajat ja ohjaajat

 8.  Liikunta aikuisen arjessa (5h)
 9.  Vinkkejä ohjaustuokioihin (3h)
10. Omaa itseään kiinnostava aihe (4h)
 

Teemakoulutusten tarkemmat sisällöt löydät täältä.
 

VOK-superviikonloput

Liikunnan aluejärjestöt järjestävät VOK 1-tason yhteiset teemakoulutukset kolmena viikonloppuna liikunnan aluejärjestöjen alueilla. Voit osallistua koko viikonlopun koulutukseen, yhden päivän koulutukseen tai vain yhteen teemakoulutukseen. Superviikonloppujen aikana on mahdollisuus suorittaa useampi koulutus kahden päivän (pe-la) aikana.
 

VOK-1-koulutusten hinnat

Mikäli osallistut vain osittain viikonlopun koulutuksiin, hinta määräytyy koulutusten lukumäärän ja keston mukaan.

  • Teemakoulutukset: 2h = 35 €, 3h = 45 €, 5h = 65 € ja 7h = 90 €
  • Yksi VOK-superviikonloppu = 120 €
    Hintoihin lisätään 3 euron toimistomaksu.
     

Ilmoittautumiset ja aikataulut löydät tapahtumakalenterista!