ESLU järjestää aikuisten liikuntaa ja liikkumista käsitteleviä koulutuksia, luentoja ja verkostotapaamisia avoimina ja tilauksesta. Tilaisuudet on suunnattu terveyttä edistävän liikunnan asiantuntemusta kaipaavien urheiluseurojen, työyhteisöjen, kuntien ja muiden terveyttä, hyvinvointia ja liikuntaa edistävien tahojen päättäjille ja toimijoille, kuten apteekkien henkilökunnalle. Koulutusta ja tietoa tarjotaan myös liikunnan puheeksiottamisesta, ohjaamisesta ja valmentamisesta.

Valmentaja- ja ohjaajakoulutus

Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksista löydät ensimmäisen tason valtakunnallisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen (VOK-1) sekä VOK-1-kokonaisuutta tukevat teemakoulutukset. Valmentaja ja ohjaaja -koulutuksessa osallistujat voivat erikoistua joko lasten ja nuorten liikunnan tai aikuisliikunnan ohjaamiseen. Koulutukset tarjoavat valmentajille ja ohjaajille, seuroille sekä lajiliitoille mahdollisuuden kehittää valmennusosaamistaan alueellisesti lähellä omaa toimintaympäristöään.

Muu valmentaja- ja ohjaajakoulutus

Peruskoulutustarjontaa täydennetään erilaisilla virike- ja teemakoulutuksilla, joiden tavoitteena on tarjota uusia ajatuksia ja keinoja liikkumiseen sekä fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen. Koulutuksissa valittuihin aiheisiin pureudutaan perusteita syvemmin alan ammattilaisten johdolla. Tarjolla on koulutuksia, jotka soveltuvat myös aikuisliikuttajien VOK-1-kokonaisuuden vapaaehtoisiksi koulutuksiksi, esimerkiksi 50+ liikkujien ohjaajakoulutus. Koulutustarjonta vaihtelee vuosittain.

Koulutus apteekkien henkilökunnalle

Koulutuksia tarjotaan yksittäisten ammattiryhmien tarpeiden pohjalta ja työn avuksi. Tarjontaan kuuluu esimerkiksi apteekin henkilökunnalle suunnatut Liikunta osana arkea sekä Liikuntaa lääkkeeksi -koulutukset, jotka tarjoavat apteekkien henkilökunnalle käytännönläheisiä työvälineitä työhön, asiakasneuvontatilanteisiin ja terveysliikunnan edistämiseen. Terveydenhuollon ammattilaisille suunnatut koulutukset järjestetään vain tilauksesta ja niiden teemat rakennettaan yhteistyössä esimerkiksi seuraavista teemoista: liikuntaneuvonta, liikuntasuositukset ja liikunnan puheeksiottaminen.


Ilmoittautumiset ja aikataulut löydät tapahtumakalenterista!

Kaikkia ESLUn koulutuksia saa myös tilauksesta ja tarpeiden mukaan räätälöitynä. Kiinnostuitko? Kysy lisää tilauskoulutuksista!