Aikuisliikkujien ohjaajille ja valmentajille suunnatut koulutukset jakautuvat peruskoulutuksiin sekä teemakoulutuksiin. Peruskoulutusten rungon muodostaa valtakunnallinen 1-tason valmentaja- ja ohjaajakoulutuskokonaisuus (VOK-1), joka rakentuu 10 erillisestä koulutuksesta. Jokaista koulutusta järjestetään vähintään kerran vuodessa kaikille avoimena tilaisuutena.

VOK-1-koulutusten kesto vaihtelee 2-7 tunnin välillä, jonka lisäksi niihin sisältyy oppimistehtäviä. Koulutukseen osallistuja voi halutessaan osallistua yksittäisiin teemakoulutuksiin oman kiinnostuksen mukaan. Koko VOK-1-tason suorittaakseen koulutukseen osallistuja suorittaa 50 tunnin yleisopintojen lisäksi lajiliiton edellyttämät lajiopinnot.

VOK 1 - Aikuisten harrasteliikunta

 1. Kannustava valmentaja ja ohjaaja (3 h)
 2. Ihmisen elinjärjestelmät ja harjoittelu (3 h)
 3. Oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa (3 h)
 4. Liikunnallinen ja urheilullinen elämäntapa (2 h)
 5. Fyysinen harjoittelu (7 h)
 6. Valmentajana ja ohjaajana kehittyminen (2 h)
 7. Harjoittelun suunnittelu ja arviointi (3 h)
 8. Liikunta aikuisen arjessa (5 h)
 9. Vinkkejä ohjaustuokioihin (3 h)
 10. Omaa itseään kiinnostava aihe (4 h) *
   

* Koulutukseen sisällytettävästä omavalintaisesta aiheesta sovitaan koulutuksen järjestäjän kanssa. Omavalintainen aihe voi olla esimerkiksi tiettyyn lajiin liittyvä koulutus, tiettyyn teemaan liittyvä kurssi, aikuisliikuntaryhmän perustaminen tai vaikkapa alueiden järjestämä Tervetuloa Liikuttajaksi -koulutus.
 

Lisätietoja valmentaja- ja ohjaajakoulutuksista löydät seuratoiminnan sivuilta.

VOK-1-tason teemakoulutusten sisällöt löydät täältä.

Ilmoittautumiset ja aikataulut löydät tapahtumakalenterista!