Riittävä fyysinen aktiivisuus on edellytys lasten normaalille kasvulle ja kehitykselle. Viimeisimpien liikuntasuositusten mukaan alle 8-vuotiaiden lasten päivään pitäisi sisältyä vähintään kolme tuntia liikuntaa, joka koostuisi kevyestä liikunnasta, reippaasta ulkoilusta sekä vauhdikkaasta fyysisestä aktiivisuudesta. Yli tunnin pituisia istumajaksoja tulisi välttää ja lyhyitäkin paikallaoloja tauottaa. Perhe on tärkeä roolimalli, koska kotoa saadun mallin perusteella lapset voivat oppia, että liikkuminen kuuluu arjen rutiineihin.

Vähintään kolme tuntia liikkumista joka päivä!


Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset:

 • Vähintään kolme tuntia liikkumista joka päivä
 • Perhe tärkeä roolimalli – liikkumista ja ulkoilua perheen kanssa 
 • Kannustavan ilmapiirin luonti – kuuntele ja kehu lasta
 • Monipuolista liikuntaa erilaisissa ympäristöissä
 • Ympäristö liikuntaan houkuttelevaksi
 • Liikuntavälineet lasten saataville – innosta kokeilemaan
 • Onnistumisen elämyksiä ohjatusta liikunnasta
 • Jokainen aikuinen voi kannustaa lasta liikkumaan
 • Yhteistyö vanhempien kanssa
   

 

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016.


Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset ovat osa opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön koordinoiman "Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjausten 2020" (TEHYLI) toimeenpanoa.

Lähde: Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016. Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016: 21.