Urheiluseuralla on mahdollisuus tarjota aikuisliikkujilleen kehonkoostumusanalyysi ja harjoittelun vaikutusten seuranta luotettavasti ja helposti ESLUn mittauspalvelun avulla. Parhaimmillaan se motivoi seuran jäsenistöä tekemään hyvinvointia edistäviä valintoja sekä sitouttaa heitä tiiviimmin seuran toimintaan. ESLUn InBody-kehonkoostumusmittaus sisältää mittauksen, tulosraportin sekä asiantuntijan palautteen.

InBody-analyysi on nopea, muutaman minuutin kestävä mittaus, joka kertoo mitattavalle kehonkoostumuksen nykytilasta ja luo kuvaa hyvinvoinnista. Tulokset auttavat konkretisoimaan mahdollisia kehityskohteita harjoittelulle. Seurantamittausten avulla voidaan arvioida kehossa tapahtuvia muutoksia ja tehdyn harjoittelun vaikutuksia.

ESLUn tarjoama InBody-mittaus soveltuu työikäisille kunto- ja terveysliikkujille. InBody-mittauksella saadaan tietoa muun muassa rasvan ja lihasten määrästä ja jakaumasta, kehon lihas- ja nestetasapainosta, sisäelinrasvan (viskeraalirasva) määrästä sekä perusaineenvaihdunnasta.

ESLU tarjoaa alueensa seuroille kolme erilaista vuokrauspakettia. Tarjous lähetetään esitietolomakkeen pohjalta.

Paketti 1: Täyden palvelun paketti 

ESLU vastaa Body-laitteen kuljetuksesta, mittauksesta ja tarjoaa osallistujille henkilökohtaista tai ryhmäneuvontaa mittauksen tuloksista. Täyden palvelun paketti sisältää myös osallistujille toimitettavan ennakko-ohjeistuksen ja tarvittaessa ilmoittautumisjärjestelmän. Seura osoittaa tilat mittauksille ja palautteenannolle.

Paketti 2: Omatoimipaketti jäsenseuroille 

ESLU vuokraa laitteen ja lähettää seuralle osallistujille toimitettavan ennakko-ohjeistuksen. Seuran vastuulla on hoitaa muu testaus. ESLU edellyttää seuralta testauksen asiantuntemusta sekä laitteen asianmukaista käsittelyä.

Paketti 3: Yhteistyöpaketti

Yhteistyöpaketti räätälöidään seuran oman osaamisen ja resurssien mukaan. Seuralla on mahdollisuus osallistua esimerkiksi mittauslaitteen kuljetuksen, mittausten tekoon tai palautteenantoon ESLUn vastatessa kokonaisuudesta.

Mittauksen suoritetaan seuran osoittamissa tiloissa. Täytä esitietolomake, jonka jälkeen asiantuntijamme ottaa teihin yhteyttä ja lähettää toivomastanne paketista tarjouksen.

Täyte esitietolomake: