Lasten Liike -kokonaisuuden tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle lapselle mahdollisuus osallistua maksuttomaan tai edulliseen liikunnalliseen kerho- tai harrastustoimintaan. Tällä hetkellä kouluissa järjestettävä liikunnallinen kerhotoiminta tavoittaa vain 27 prosenttia lapsista ja vain kaksi kolmasosaa lapsista liikkuu tarpeeksi.

Lasten Liikkeen toiminnasta ja ohjauksesta vastaavat paikalliset seurat ja yhdistykset. Toimintaa toteutetaan lapselle tutussa kouluympäristössä tai koulujen lähellä olevilla liikuntapaikoilla. Lasten Liike on pääosin yritysten rahoittama ja sitä koordinoi Olympiakomitea sekä alueellisesti Liikunnan aluejärjestöt. Tuemme olemassa olevaa toimintaa ja luomme mahdollisuuksia uusien kerhojen käynnistymiseen. Toiminta on lapsille ilmaista tai edullista monilajista matalan kynnyksen liikuntaa, joka kehittää liikunnan perustaitoja monipuolisesti.

Liikuntakerhon perustaminen

Lasten Liike on koko liikuntayhteisön, koulujen sekä yritysten yhteinen ponnistus alakouluikäisten liikuntakerhotoiminnan lisäämiseksi. Lasten Liike auttaa kaikkia tahoja liikuntakerhojen perustamisessa.

Toimintamallia käyttävät tahot saavat Lasten Liike -laatutunnuksen lisäksi valmiit markkinointi- ja viestintämateriaalit. Niitä voi hyödyntää kaikkien toiminnassa mukana olevien harrastusryhmien mainonnassa.

Lasten Liike -laatutunnuksen käytön edellytyksenä on

Lasten Liike - Lasten liikunnan ohjaajakoulutukset

Lasten Liikkeen tavoite on lisätä kaikkien lasten mahdollisuuksia osallistua laadukkaaseen liikunta- ja harrastustoimintaan. Lasten Liike -koulutukset auttavat kyseisen tavoitteen toteutumista antamalla ohjaajille monipuolista tietoa ja työkaluja ohjaamisen tueksi.

Ohjaaja saa koulutuksesta erinomaiset perustiedot ja runsaasti käytännön työkaluja kaikille avoimen ja innostavan liikunnallisen harrastustoiminnan suunnitteluun. Tunti- ja kausisuunnitelmissa painottuvat motoriset taidot sekä yleisen liikunnallisuuden ja pelaamisen taitojen kehittäminen. Koulutuksessa annetaan myös vinkkejä lasten sosiaalisten-, tunne- ja kaveritaitojen kehittymisen tukemiseen.

Lasten Liike - Lasten liikunnan ohjaajakoulutus aloitteleville

Ohjaaja saa Lasten Liike -koulutuksesta erinomaiset perustiedot ja runsaasti käytännön työkaluja kaikille avoimen ja innostavan liikunnallisen harrastustoiminnan suunnitteluun. Tunti- ja kausisuunnitelmissa painottuvat motoriset taidot sekä yleisen liikunnallisuuden ja pelaamisen taitojen kehittäminen. Koulutuksessa annetaan myös vinkkejä lasten sosiaalisten taitojen sekä tunne- ja kaveritaitojen kehittymisen tukemiseen.

Lasten Liike - Lasten liikunnan ohjaajakoulutus kokeneille

Ohjaaja saa Lasten Liike -koulutuksesta käytännön työkaluja kaikille avoimen ja innostavan liikunnallisen harrastustoiminnan suunnitteluun. Tunti- ja kausisuunnitelmissa painottuvat motoriset taidot sekä yleisen liikunnallisuuden ja pelaamisen taitojen kehittäminen. Koulutuksesta saa myös vinkkejä lasten sosiaalisten taitojen sekä tunne- ja kaveritaitojen kehittymisen tukemiseen. Ohjaajien aiempia kokemuksia hyödynnetään osana koulutustehtäviä.

ESLU järjestää Lasten Liike - Lasten liikunnan ohjaajakoulutuksia avoimina koulutuksina. Koulutuksia on mahdollista tilata myös tilauskoulutuksina.

 


Valtakunnallisen ja vaikuttavan toiminnan synnyttäminen edellyttää yhteistyötä, jossa kunnat, paikalliset seurat, yhdistykset, koulut, yritykset ja muut tahot puhaltavat yhteen hiileen yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.