Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU on monipuolinen seura- ja liikuntatoiminnan edistäjä ja yhteistyön koordinoija. ESLU kehittää toimintaansa alueellaan olevien tarpeiden mukaan toimien edunvalvonta-, yhteistyö-, kehitys- ja palveluorganisaationa. Toiminnan keskeisenä painopisteenä on seura- ja kansalaistoiminnan elinvoimaisuuden tukeminen ja vahvistaminen. Tavoitteena on edistää seurojen ja muiden paikallistason liikuntatoimijoiden onnistumisen edellytyksiä.

ESLU tuottaa ja kehittää liikuntapalveluja laajan yhteistyöverkoston kanssa. Tärkeimpiä yhteistyötahoja ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, Liikunnan aluejärjestöt, Olympiakomitea, lajiliitot sekä paikallistasolla Etelä-Suomen aluehallintovirasto, urheiluseurat ja kunnat. Lisäksi ESLU tekee yhteistyötä jäsenjärjestöjen, muiden kansalaisjärjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. ESLU on yksi 15:sta Liikunnan aluejärjestöstä.

Strategiset tavoitteet

  • ESLU on seuroille monipuolinen ja osaava kumppani laadukkaan toiminnan kehittämisessä
  • ESLU on tehokas ja vaikuttava päivittäisen liikkeen ja liikunnan edistäjä elämänkaaren eri vaiheissa

Visio

ESLU on liikunnallisen elämäntavan suunnannäyttäjä Etelä-Suomessa.

Missio

Liikunnasta ja urheilusta yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia.

ESLUn toimialat

  • Lasten ja nuorten liikunta
  • Aikuis- ja terveysliikunta
  • Seura- ja järjestötoiminta

ESLUn koulutustoiminta

Koulutustoiminta on ESLUn keskeinen tuki paikallistasolle. Ensisijaisena tavoitteena on turvata liikunta- ja urheilutoimijoiden peruskoulutus alueella. ESLU kouluttaa, tukee sekä konsultoi toimijoita vastaamaan liikunnan ja urheilun yhä vaativampiin odotuksiin.

Kaikkia ESLUn koulutuksia saa myös tilauksesta tarpeiden mukaan räätälöityinä. Lisätietoja tilauskoulutuksista ja koulutusvaihtoehdoista saat suoraan toimialavastaavilta sekä toimialueiden sivuilta.


Kaikissa toiminnoissa huomioidaan yhteisesti sovitut arvot: Vastuullisesti, yhdenvertaisesti ja yhdessä edellä käyden.