Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU on monipuolinen seura- ja liikuntatoiminnan edistäjä ja yhteistyön koordinoija. ESLU kehittää toimintaansa alueellaan olevien tarpeiden mukaan toimien edunvalvonta-, yhteistyö-, kehitys- ja palveluorganisaationa. Toiminnan keskeisenä painopisteenä on seura- ja kansalaistoiminnan elinvoimaisuuden tukeminen ja vahvistaminen. Tavoitteena on edistää seurojen ja muiden paikallistason liikuntatoimijoiden onnistumisen edellytyksiä.

ESLU tuottaa ja kehittää liikuntapalveluja laajan yhteistyöverkoston kanssa. Tärkeimpiä yhteistyötahoja ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, Liikunnan aluejärjestöt, Olympiakomitea, lajiliitot sekä paikallistasolla Etelä-Suomen aluehallintovirasto, urheiluseurat ja kunnat. Lisäksi ESLU tekee yhteistyötä jäsenjärjestöjen, muiden kansalaisjärjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

ESLU on metropolialueen liikunnan ja urheilun

  • Verkoston rakentaja
  • Koulutustoiminnan kehittäjä ja koordinoija
  • Seura- ja liikuntatoiminnan edunvalvoja sekä palvelujärjestö

ESLUn toimialat

  • Lasten ja nuorten liikunta
  • Aikuis- ja terveysliikunta
  • Seura- ja järjestötoiminta

ESLUn koulutustoiminta

Koulutustoiminta on ESLUn keskeinen tuki paikallistasolle. Ensisijaisena tavoitteena on turvata liikunta- ja urheilutoimijoiden peruskoulutus alueella. ESLU kouluttaa, tukee sekä konsultoi toimijoita vastaamaan liikunnan ja urheilun yhä vaativampiin odotuksiin.

Kaikkia ESLUn koulutuksia saa myös tilauksesta tarpeiden mukaan räätälöityinä. Lisätietoja tilauskoulutuksista ja koulutusvaihtoehdoista saat suoraan toimialavastaavilta sekä toimialueiden sivuilta.


Kaikissa toiminnoissa huomioidaan yhteisesti sovitut arvot – ESLU on helposti lähestyttävä, ajassa mukana oleva, laadukas asiantuntija ja yhteistyökumppani, joka toteuttaa urheiluyhteisön eettisiä periaatteita.

ESLU vuonna 2025