Miten saadaan kaikille mieluinen harrastus – harrastamisen verkoston ratkaisuehdotuksia harrastustakuun ja Suomen mallin toteuttamiseen

Eri selvitysten mukaan 10-20 %:lla lapsista ja nuorista ei ole mielekästä harrastustai. Syitä on useitaii, eri ikäisillä lapsilla ja nuorilla erilaisia ja ratkaisujenkin pitää siksi olla kokonaisvaltaisia. Harrastamattomuutta pitäisi lähestyä ensisijaisesti lapsen ja nuoren näkökulmasta.

Kannanotto: Seuratoiminnassa on ratkaisun avaimet liikkumattomuuden haasteeseen

Seurojen, liikuntajärjestöjen, kuntien ja valtion yhteistyöllä on luotava suomalainen liikuntamalli, jossa seuratoiminta on keskeinen ratkaisu liikkumattomuuden haasteisiin. Seuroihin on luotava 5 000 uutta työpaikkaa liikunnallisen elämäntavan edistämiseen. Lisäksi on varmistettava liikuntapaikkojen helppo ja edullinen käytettävyys. Näin seurat voivat entistä järjestelmällisemmin ja uusilla tavoilla edistää liikunnallista elämäntapaa kaikilla tasoilla.

Liikuntapoliittinen selonteko

Suomen ensimmäinen Liikuntapoliittinen selonteko on julkaistu. Selonteossa linjataan 2020-luvun tärkeimmäksi liikuntapoliittiseksi tavoitteeksi kansalaisten fyysisen aktiivisuuden merkittävä lisääminen kaikissa ikä- ja väestöryhmissä. Liikunnan aluejärjestöjen näkökulmasta liikuntapoliittinen selonteko on pääosin onnistunut.