Valikko 6 / 2021
Uima-altaan lähtökoroke

Pohjatyö urheilumenestykselle tehdään kunnissa

Seurat ovat jokaisen kunnan kansalaistoiminnan selkäranka. Vaikka seurojen tuloista kunnallisen seuratuen osuus on suhteellisen pieni, ovat seurat monella tavalla riippuvaisia suoraan tai epäsuoraan kunnan resursseista. Menestyvän urheilijan taustalla ovat kotikunnan tarjoamat puitteet ja tuki. On syytä muistaa, että huippu-urheilu-urat lähtevät kasvuun paikallisista edellytyksistä.

Suomalaiset ovat urheilumyönteistä kansaa, joten urheilijoiden tukemiselle on olemassa vahva yhteiskunnallinen perustelu. Neljä viidestä suomalaisesta pitää suomalaisurheilijoiden kansainvälistä urheilumenestystä tärkeänä, ja kolme neljästä suomalaisesta kokee huippu-urheilijoiden tarjoavan myönteisiä esimerkkejä.

Urheilua on tuettava nykyistä enemmän paitsi elämys- ja yhteisöllisyysarvon vuoksi, myös siksi, että sillä on yhteys liikuntaan laajemmin. Tavoitteellinen urheilu rakentaa motivaatiota erityisesti järjestöissä ja seuroissa toimiville ihmisille.

Urheilu tuo kunnille elinvoimaa

Urheilutapahtumat voivat olla kunnalle merkittävä vetovoimatekijä ja tärkeä osa elinkeinotoimintaa. Tapahtumien lisäksi kunnille vetovoimaa luovat elävä seuratoiminta ja innostavat liikuntapaikat.

Kunnan tuki seuroille tulee säilyttää nykytasolla ja turvata näin monipuoliset harrastamisen ja osallistumisen mahdollisuudet. Keskeisin tuki on välillistä, erityisesti monipuoliset olosuhteet, joissa käyttövuorot ovat edullisia ja alle 18-vuotiaille maksuttomia. Keskeistä on myös kunnan ja seurojen vuoropuhelu.

Lajien harrastamiseen tarvitaan etenkin kasvavissa kunnissa lisää mahdollisuuksia. Esimerkiksi monien joukkuepelien olosuhteiden parantaminen uusia halleja rakentamalla ja olemassa olevia halleja nykyaikaistamalla tukee urheilijoiden harjoittelumahdollisuuksia. Samalla parannetaan kaikkien hyvinvointia mahdollistamalla yhä useamman kuntalaisen aktiivinen harrastaminen.

Urheilun ja koulunkäynnin yhdistäminen

Urheilun ja koulunkäynnin yhdistämistä helpottavat ratkaisut ovat tärkeä tuki tavoitteellisesti urheileville nuorille. Pienille kunnille urheilun edellytyksiin panostaminen voi olla haastavaa, mutta alueellisella yhteistyöllä ja kunnan vahvuuksiin panostamalla voidaan päästä pitkälle.

Kaikki lähtee nuorten urheilumahdollisuuksien tukemisesta. Nuoren urheilijan haasteena on yhdistää koulunkäynti ja tavoitteellinen harjoittelu. Tähän parhaat puitteet antaa urheiluyläkoulutoiminta, jossa liikunnan ja opiskelun yhdistäminen on mahdollista. Yläkoulutoiminnalle on olemassa toimiva, aktiivinen valtakunnallinen verkosto. Urheiluakatemiat ovat alueellisia osaamiskeskuksia, jotka mahdollistavat resurssien tehokkaan käytön ja urheilun huippuosaajien kasvamisen.

Kevään kuntavaalit tarjoavat jokaiselle mahdollisuuden edistää kunnassaan liikuntaa ja urheilua. Kunnassa tulisi olla toimintamalli liikunnan toimijakentän ja kunnan yhteistyön vahvistamiseksi, esimerkiksi seuraparlamentti tai -foorumi. ESLU auttaa toiminnan käynnistämisessä ja organisoimisessa sekä voi toimia asiantuntijakumppanina tilaisuuksien sisällöissä.

Tärkeää on, että tulevat valtuustot tukevat liikuntaa ja luovat sitä kautta menestyvää urheilua paikallisesti.

Kuva: Pixabay

Päivi Ahlroos-Tanttu

Toiminnanjohtaja