Valikko 6 / 2021

ESLU jäsenseura: Tähtiseura TanssiDansissa aikuisten harrastamisen kehittämiseen on löydetty yhtymäpintoja lasten ja nuorten toiminnasta

TanssiDans on noin 400 jäsenen kirkkonummelainen tanssiseura, jonka keskeisenä tavoitteena on tarjota tanssiharrastusta- ja urheilua kaikille siitä kiinnostuneille. Seura omaa Tähtiseura-laatuohjelman Tähtimerkki-tunnuksen lasten ja nuorten osa-alueen lisäksi aikuisten toiminnasta.

TanssiDansin puheenjohtajan Harri Antikaisen mukaan seuran kehittäminen on näkynyt seuran toiminnassa jo pitkään. Panos lasten ja nuorten osa-alueeseen haluttiin kohdentaa yhä vahvemmin koko seuraa koskevaksi.

– Liittyessämme Tähtiseura-laatuohjelmaan aikuisten osa-alueen osalta, halusimme, että lasten ja nuorten toimintaa edistävät linjaukset tulevat osaksi myös aikuisten harrastamista, Antikainen avaa.

Aikuisten liikunta- ja harrastustoiminnassa Antikainen korostaa toiminnan monipuolisuutta. Vaihtoehtoiset osallistumismahdollisuudet ovat merkittäviä.

Aikuisliikunnassa yksilöllisten tarpeiden huomioiminen tärkeää

Aikuisten liikunnan kentällä kilpailu on äärimmäisen kovaa, sillä yksityiset kuntosalit ja muut toimijat järjestävät tarjontaa laajalti. Antikaisen mielestä seurojen on hyvä kysyä aikuisliikkujilta, miksi he ovat tulleet mukaan toimintaan ja mikä heitä innostaa.

–  Aikuisharrastajien aikataulut ovat tiukkoja ja työ rytmittää vahvasti arkea. Seurojen on pyrittävä tarjoamaan erilaisia vaihtoja harrastamisen jatkumisen varmistamiseksi. Jos toiminnassa ei huomioida liikkujien tarpeita riittävästi, on harrastuksen päättyminen todennäköisempää, Antikainen toteaa.

TanssiDansissa järjestetään myös fysiikkaharjoittelua ja kehonhuoltoa edistäviä tunteja. Vaikka seuran pääpaino on tanssissa, näkee Antikainen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisen yhtä tärkeänä.

– Kehontaitoja edistävät harjoitteet ovat aikuisille tärkeitä jo ihan arkisten toimien kannalta. Meillä käy sellaisiakin harrastajia, jotka osallistuvat vain näille tunneillemme – ja sekin on täysin okei. Tärkeintä on, että harrastajalle löytyy tämän tavoitteita ja elämäntilannetta tukeva liikkumisen tapa, Antikainen summaa.

Tähtiseura-ohjelmasta tukea tiedon dokumentointiin ja yhteisiin linjoihin

Tähtiseura-ohjelmasta seura on Antikaisen mukaan saanut tukea erityisesti tiedon dokumentointiin.

– Ennen kehityspolun alkua olimme kirjanneet kaikki kehitystoimenpiteemme itse ylös. Käytännössä siis siirsimme nämä tiedot Tähtiseura-ohjelman verkkopalveluun, Antikainen kertoo.

Vaikka tietoa oli kirjattu ylös aiemmin valmennustiimeissä ja hallituksessa, ei tietoa käsitelty riittävästi yhdessä kaikkien seurassa toimivien kanssa. Laatuohjelman myötä tietoa on saatu kirjattua ylös systemaattisemmin, jolloin koko seura on paremmin perillä kokonaistoiminnasta.

Kehittämistoimenpiteiden tukena seurassa toimivat Tähtimerkki-tiimit.

– Lasten ja nuorten toimintaa tarkastelee yksi tiimi, aikuisten osa-aluetta taas toinen. Tähtitiimit käyvät seuramme toimintaa läpi yhdessä ympäri vuoden. Maalis- ja syyskuussa järjestetään seuran sisäinen auditointi, jossa tarkastelemme yhdessä toimintamme onnistumisia ja kehityskohteita, Antikainen taustoittaa.

Vaikka seuran Tähtitiimit toimivat osittain erillään, tehdään yhteistyötä tiiviisti tiimien kesken ja seuran hallituksen kanssa. Tiimit kartoittavat keskenään seuran tilanteen ja esittävät tämän jälkeen tarpeensa hallitukselle. Tavoitteena on varmistaa se, että laatua kehitetään seuran sisällä jatkuvasti ja resursseja kohdennetaan oikealla tavalla.

Antikainen kokee, että tiedon dokumentointi Tähtiseura-verkkopalveluun on helpottanut informaation jakamista koko jäsenistölle.

Laatutunnus tuo itsevarmuutta

TanssiDans on saanut apua aikuisliikunnan kehittämiseen erityisesti seuran lasten ja nuorten toimintaa koskevista kehitystoimenpiteistä. Toimia on siirretty soveltaen osaksi aikuisten liikuntaa.

Antikaisen mukaan seuran Tähtimerkit ovat tuoneet seuralle paljon itsevarmuutta.

– Käydessämme läpi kehittämisen polkua, havaitsimme monia asioita, joita olemme tehneet todella hyvin. Uskon, että kun asiat tiedostetaan paremmin, uskalletaan oma osaaminen myös sanoa ääneen, Antikainen toteaa.

– Tähtimerkin ansiosta voimme todeta, että seurassamme tehdään todella loistavaa ja laadukasta työtä. Vaikka nämä jutut olisivatkin seuran sisällä selviä, on oikeasti tosi tärkeää, että tällaiset jutut tuodaan esiin, jatkaa Antikainen nauraen.

Toiminnan kehittäminen osa seuran arkea

Antikaisen mukaan seuran kehittäminen on jatkuva prosessi; se kehittyy ja elää osana seuran arkea. Toimintaa kehittäviä projektia on parhaillaankin meneillään useita.

Antikainen uskoo, että tavoitteiden ja ajatusten oikeanlainen fokusoiminen edistää erityisesti aikuisliikkujien tekemistä. Kun toiminnalla on tavoite, eivät esimerkiksi työkiireet pääse häiritsemään tekemistä yhtä helposti. Tavoitteiden ja sisäisen motivaation löytäminen vaalivat samalla seuran yhteisiä arvoja.

Kaikille avoin toiminta tuo seuraa yhteen

Parhaillaan TanssiDans luo urheilijan polkua myös aikuisliikkujille. Oppia ammennetaan seuran vastaavasta lapsille ja nuorille suunnatusta polusta.

– Se, että olemme lähteneet kehittämään tämän Tähtiseura-prosessin kautta ensin yhtä osa-aluetta, on avannut meille valtavasti ovia toimintamme kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Tämä on kohdallamme ollut Tähtiseura-ohjelman paras anti, Antikainen pohtii.

Kun keskitytään yhteisiin tekijöihin, toiminnan eroavaisuuksien sijaan, voidaan löytää koko seuran toimintaa helpottavia väyliä. TanssiDansissa esimerkkinä tästä toimivat seuran tanssileirit, joita järjestetään yleensä kolme-neljä kertaa vuodessa. Valmennusta, koulutuksia, luentoja – ja ennen kaikkea tanssia – tarjotaan kaikille seuran jäsenille.

– Kaikkea ei tarvitse keksiä tai järjestää erikseen. Seuroille tämä on jo taloudellisestikin merkittävä hyöty. Lisäksi tämä yhtenäistää seuraa ja luo yhteisöllisyyttä. Ei tapahdu sellaista porukoitumista, vaan olemme aidosti yksi yhteinen seura, Antikainen kiteyttää.

Tähtiseura-laatuohjelma

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Tähtimerkki on tunnus urheiluseuralle, joka täyttää määritetyt laatutekijät kohderyhmänsä osalta. Osa-alueita on kolme: lasten ja nuorten toiminta, aikuisliikunta ja huippu-urheilu. Tähtimerkki on myös lupaus laadusta nykyisille ja uusille jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille.

Tähtiseura-verkkopalvelu on avoin kaikille urheiluseuroille. Sen avulla seura voi kehittää toimintaansa ja tavoitella myös itselleen Tähtimerkkiä. Palvelussa urheiluseurat voivat tehdä omaa kehittämistyötään itsenäisesti ja vuorovaikutteisesti lajiliiton tai Liikunnan aluejärjestön seurakehittäjän kanssa. Lisätietoja Tähtiseura-laatuohjelmasta.

Lähde: Olympiakomitea