Valikko 6 / 2021

Liikuntavammojen ensiapu- ja hoito-ohje päivittyi - Paina mieleen PEACE & LOVE

Liikuntavammojen ensiapu- ja hoito-ohje on päivitetty. Uudessa ohjeistuksessa korostuvat vamman ensiapua seuraavien päivien kuntoutustoimet. Myös kylmähoidon ja tulehduskipulääkkeiden tarpeellisuutta urheiluvammojen tavanomaisessa hoidossa arvioidaan uudelta näkökannalta.

Uusi ohje mukailee British Journal of Sports Medicine -lehdessä julkaistua kansainvälistä pehmytkudosvammojen PEACE and LOVE -suositusta. Uusi ohjeistus korvaa aiemman kompressio–koho–kylmä (KKK) -ohjeistuksen.

Liikuntavamman ensiapuohje (PEACE)

Vamman sattuessa muista PEACE eli Protect – Elevate – Avoid anti-inflammatory modalities – Compress – Educate. Liikuntavamman ensiavulla pyritään vähentämään verenvuotoa ja turvotusta vamma-alueella. Mitä pienempi vuoto ja turvotus, sitä pikaisempi paraneminen.

Suojele – P: Protect

Vältä varausta ja rajoita liikettä ensimmäisten päivien (1–3) aikana vamman jälkeen vähentääksesi verenvuotoa ja välttääksesi lisävaurioiden muodostumista vamma-alueelle.

Kohota – E: Elevate

Nosta mahdollisuuksien mukaan vammautunut alue sydämen yläpuolelle helpottaaksesi kudosnesteen poistumista vamma-alueelta.

Harkitse – A: Avoid anti-inflammatory modalities 

Käytä tulehdusprosessiin vaikuttavia hoitomenetelmiä harkiten. Tulehdusprosessiin vaikuttavat tekijät, kuten tulehduskipulääkkeet, voivat vähentää tulehdusreaktion hyödyllisiä vaikutuksia kudosten toipumisessa. Kylmähoidon tehosta ei ole riittävää näyttöä akuuttien urheiluvammojen hoidossa, ja pitkittynyt kylmähoito voi myös häiritä paranemista. Käytä siis tulehduskipulääkkeitä ja kylmähoitoa harkiten, ja suosi kivunhoidossa mieluummin parasetamolia.

Purista – C: Compress

Vamma-alueen mekaaninen kompressio vähentää turvotusta ja kudoksensisäistä verenvuotoa.

Ohjeista – E: Educate

Kannusta potilasta aktiiviseen ja omatoimiseen kuntoutumiseen. Passiivisista hoitomuodoista on harvoin hyötyä akuutin vamman hoidossa. Anna realistinen kuva paranemisen kestosta.

Liikuntavamman jatkohoito-ohje (LOVE)

Kuormita – L: Load

Lepo suositellaan korvaamaan sopivalla kuormituksella. Uusi suositus korostaa kuormituksen aloittamista ja normaalien toimintojen jatkamista heti oireiden salliessa. Sopivalla kuormituksella vältetään kivun voimistumista ja vahvistetaan kudosten paranemista liikkeen avulla. Normaali harjoittelu on usein vaihdettava korvaaviin harjoitteisiin, jotta muodostuva arpi olisi mahdollisimman pieni ja kestävä.

Pysy positiivisena – O: Optimism

Tue myönteistä asennoitumista paranemista kohtaan pysyen samalla realistisena paranemisen aikataulusta. Huoliajattelu, masentuneisuus ja liikkeen pelko yhdistyvät heikompaan lopputulokseen vammasta toipuessa.

Tue verenkierron palautumista – V: Vascularisation

Muutama päivä vamman jälkeen aloitettu aerobinen harjoittelu edistää normaalin verenkierron palautumista auttaen kudosten paranemista. Varhain aloitettu liikkuminen parantaa toimintakykyä ja vähentää kipulääkkeiden tarvetta.

Harjoittele – E: Exercise

Aloita kuntouttava harjoittelu aikaisessa vaiheessa palauttaen liikeratoja, voimaa ja asentotuntoaistia. Vältä kivun lisäämistä, ja anna kivun lievittymisen ohjata harjoitusohjelmassa etenemistä. Terapeuttinen hermo-lihasjärjestelmää tukeva harjoittelu ehkäisee uusien vammojen sattumista. Aktiivisen kuntoutuksen laiminlyönti heikentää vamma-alueen myöhempää rasituksensietoa lisäten vamman uusiutumisriskiä.

Lataa Peace & Love -ohjeistus.

Terve urheilija -ohjelman laatima ohje on mukailtu Dubois B, Esculier J-F. Soft-tissue injuries simply need PEACE and LOVE. Br J Sports Med 2020;54:72–73.

Lähde: UKK-instituutti, Terve urheilija
Kuvituskuva: Pixabay, Peace & Love -suositus: UKK-instituutti