26.8.2022

Valtiovarainministeriö esittää liikunnan ja urheilun rahoitukseksi noin 150 miljoonaa euroa vuodelle 2023. Liikuntabudjetti pienenee noin 2,8 miljoonaa euroa vuoteen 2022 nähden. Leikkaus esitetään kohdennettavaksi liikuntapaikkarakentamiseen.

– Liikuntabudjetti säilyy lähes ennallaan parlamentaarisen rahoitusratkaisun myötä. Vajaan kahden prosentin leikkaus on kuitenkin harmittava, koska liikunnalla ja urheilulla on merkittävä rooli suomalaisten fyysisen kunnon, henkisen kestävyyden ja yhteisöllisyyden vahvistamisessa erityisesti koronapandemian jälkeen. Ottaen vielä huomioon, että korkean inflaation myötä rahalla saa vähemmän. Rahoituksen suunta tulee kääntää kevään eduskuntavaaleissa, sanoo Olympiakomitean toimitusjohtaja Taina Susiluoto.

Valtiovarainministeriön budjettiesityksen haasteena on, ettei siinä ole varattu lainkaan rahoitusta valtakunnallisten liikunnan edistämisohjelmien eli Liikkuvat-ohjelmien toimeenpanoon vuodelle 2023. Liikkuvat-ohjelmien toimeenpanon vuosittainen rahoitus on ollut viime vuosina (2016–2021) noin 3,8–7 miljoonaa euroa.

– Liikkuvat-ohjelmilla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Mikäli budjettiesitys toteutuu tällaisenaan, liikuttamista tukeva osaamisverkosto uhkaa romahtaa kunnissa ja alueilla. Liikkuvat-kokonaisuus on erinomainen työväline, joka edistää kansalaisten yhdenvertaista liikkumista vauvasta vaariin. Siksi sen rahoitusta tulisi ehdottomasti jatkaa, vaatii Olympiakomitean liikkeen ja liikunnallisen elämäntavan yksikön johtaja Petri Keskitalo.

Olympiakomitea on huolestunut valtakunnallisten liikunnan edistämisohjelmien tulevaisuudesta ja liikunnallisen elämäntavan verkoston tekemän työn puolesta. Siksi Olympiakomitea yhdessä Paralympiakomitean, TUL:n ja liikunnan aluejärjestöjen kanssa esittää, että Liikkuvat-ohjelmien toimeenpanoon tulisi budjettiriihessä varata 5 miljoonaa euroa ensi vuodelle.

Liikkuvat-ohjelmilla edistetään matalan kynnyksen liikkumismahdollisuuksia arjen toimintaympäristöissä, kuten päiväkodeissa, kouluissa, työpaikoilla ja ikäihmisten arjessa. Liikkuvat-kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen, Liikkuva perhe ja Ikiliikkuja -ohjelmat. Ohjelmia rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja niitä koordinoivat mm. Opetushallitus, Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes, Suomen Latu ja Ikäinstituutti.

Lisäksi toimialan rahoituksen vahvistamiseksi ja monipuolistamiseksi Olympiakomitea esittää, että lahjoitusvähennys laajennettaisiin koskemaan liikuntaa ja urheilua.

– Liikuntaan ja urheiluun kohdistuvien lahjoitusten säätäminen verovähennysoikeuden piiriin helpottaisi urheiluyhteisön varainhankintaa ja lisäisi yksityistä rahoitusta liikunnalle ja urheilulle. Tarve saada lisää yksityistä rahoitusta liikuntaan ja urheiluun on jo pitkään tunnistettu. Valtiolla olisi oiva mahdollisuus edistää tätä tavoitetta verovähennyksen kautta, Susiluoto muistuttaa.

Lue lisää:

Esitys Liikkuvat-ohjelmien rahoituksen turvaamisesta

Lisätietoja Liikkuvat-ohjelmista

Lisätietoja: Olympiakomitean toimitusjohtaja Taina Susiluoto