Liikkujan Apteekki -konsepti on Liikkuva aikuinen -ohjelman, Hengitysliiton, Suomen Apteekkariliiton sekä Liikunnan aluejärjestöjen yhteistyössä toteuttama toimintamalli, jonka tavoitteena on tuoda terveysliikuntaa apteekkien arkeen ja osaksi asiakasneuvontatilanteita.

Toimintamalli kokoaa apteekit ja liikuntaa järjestävät tahot yhteen ja vahvistaa kuntien liikuntaneuvontaa. Tavoitteena on luoda liikunnasta lisäarvo apteekin olemassa oleviin palveluihin.

Liikunta osana arkea -koulutus apteekkien henkilökunnalle

Liikunta osana arkea on apteekkien ja niiden henkilökunnan tarpeisiin räätälöity monipuolinen terveyttä edistävän liikunnan erikoiskoulutus. Koulutuksen tavoitteena on tarjota osallistujille käytännönläheisiä työvälineitä omaan työhön, asiakasneuvontatilanteisiin ja terveysliikunnan edistämiseen. Mikä on liikunnan merkitys kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta? Minkälaista tukea elämäntapamuutokseen pyrkivä henkilö tarvitsee? Muun muassa edellä mainittuihin kysymyksiin saat vastauksia osallistumalla Liikunta osana arkea -koulutukseen.

Liikuntaa lääkkeeksi -koulutus apteekkien henkilökunnalle

Koulutuksesta saa eväitä liikuntaneuvontaan ja terveysliikunnan edistämiseen omassa työssä. Koulutuksessa käsitellään yleisimpien kansansairauksien ehkäisyä ja hoitoa liikunnallisella elämäntavalla. Koulutuksen sisältö: Liikunnan merkitys sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa, Liikunta-asioiden esille ottaminen apteekissa, Liikkujan Apteekki -konsepti apteekin palveluna. Koulutus on suunnattu apteekkien henkilökunnalle ja osallistujat voivat hyödyntää oppeja omassa työssään, asiakasneuvontatilanteissa ja terveysliikunnan edistämisessä.

Liikkujan Apteekki -toiminta perustuu UKK-instituutin terveysliikunnan suosituksiin ja Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin laatimiin Käypähoito-suosituksiin. Liikkujan Apteekki on yksi Liikkuva aikuinen -ohjelman liikuntaneuvonnan valtakunnallisista toimenpiteistä.