ESLU tarjoaa tukea, koulutusta ja sparrausta Liikkuva opiskelu -toiminnan eteenpäin viemisessä, toiminnan onnistumisessa ja opiskelupäivän liikunnallistamisessa. Koulutukset tarjoavat selkeitä suosituksia, keinoja ja ohjeita päivittäisen liikkeen lisäämiseksi.

Koulutukset ja tukitoiminnot koko henkilöstölle

Uutta buugia Liikkuva opiskelu -toimintaan – uusi työpaja

Työpajassa hyödynnetään työkaluna nykytilan arviota. Sen avulla pääsemme kiinni, mitkä käytänteet ovat juurtuneet oppilaitoksenne toimintaan ja mitkä osa-alueet kaipaavat kehittämistä ja uusia ideoita.

Olemme uusineet aikaisemmissa koulutuksissamme olleet toiminnalliset työtavat ja taukoliikuntavinkit. Menetelmät ja vinkit ovat sellaisia, jotka opettaja pystyy ottamaan käyttöön ja muokkaamaan omaan työhönsä sopiviksi. Työpajassa käytämme myös teknologiaa liikkumisen lisäämisen mahdollistajana. Työpajassa syntyy myös hyvinvoinnin vuosikello. Työpaja on pääosin toiminnallinen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee Liikunnan aluejärjestöjen liikkumisen edistämistyötä.

Tauoilla energiaa opiskeluun

Koulutuksen tavoitteena on miettiä, mitä hyötyä tauottamisesta on opiskelupäivän aikana sekä miten se vaikuttaa oppimiseen (opintomenestykseen), vireystilaan ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Keskeinen tavoite on antaa runsaasti vinkkejä ja ideoita fyysisesti aktiivisemman opiskelupäivän tiimoilta.

Koulutuksen voi toteuttaa sekä etä- että lähikoulutuksena. Koulutus on pääosin toiminnallinen. Koulutuksen kesto on kaksi (2) tuntia.

Koulutuksen rakenne:

 • Perustelua istumisen katkaisemiselle
 • Istumisen katkaisemisen/tauottamisen vaikutukset oppimiseen ja vireystilaan
 • Aktiivinen/aktivoiva oppimisympäristö
 • Runsaasti ideoita, vinkkejä ja linkkejä käytännön toteutukseen

Toiminnan suunnittelun ja toteutuksen tuki

ESLU tukee kaikkia Liikkuva opiskelu -oppilaitoksia maksuttomalla sparrauksella. Sparraaja tukee esimerkiksi hakemusten työstössä, toiminnan käynnistämisessä sekä jakaa hyviä käytäntöjä ja malleja. Sparraukseen kuuluu alkutilanteen kartoitus sekä 1–3 käyntiä. Sparraaja voi olla koulukohtainen tai hankekohtainen.

Työyhteisöjen liikunta- ja hyvinvointipalvelut

Liikkumista lisäämällä on mahdollista vaikuttaa oppilaitoksen henkilökunnan työhyvinvointiin sekä oppilaitoksen yhteisöllisyyteen. Päivittäiseen liikkumiseen sitoutuneet työntekijät innostavat esimerkillään myös opiskelijoita liikkumaan.

Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat työyhteisöille:

 • Tsemppi- ja Tyky-päiviä ja -tuokioita
 • Liikunta- ja terveysaiheisia luentoja
 • Lajikokeiluja
 • Kuntotestauksia ja terveysmittauksia
 • Tukea työyhteisön liikuntasuunnitelman laatimiseen
 • Liikuntatapahtumien suunnittelun ja toteutuksen apua

Koulutukset opiskelijoille

Liikuntatutor-koulutus

Opiskelijat ovat keskeinen voimavara Liikkuva opiskelu -toimenpiteiden toteutuksessa. Liikuntatutor-koulutuksessa opiskelijat saavat tietoja ja taitoja toiminnan suunnitteluun, toteutukseen sekä toisten opiskelijoiden ja henkilökunnan aktivointiin. Koulutuksen kesto on 3 tuntia.

Fyysisesti aktiivisempi opiskelupäivä - Toiminnallinen oppitunti 2. asteen opiskelijoille 

Tämän oppitunnin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat liikkuvamman opiskelupäivän merkityksestä ja hyödyistä oppimiseen, opintomenestykseen ja hyvinvointiin. Oppitunti on pääosin toiminnallinen ja nojautuu sisällöissään tutkittuun tietoon. Oppitunnilla käytetään myös teknologiaa opiskelupäivän aikaisen fyysisen aktiivisuuden mahdollistajana. Koulutuksen kesto 75-90 min.

Oppitunnin sisällöt

 • Tutkimustulokset fyysisesti aktiivisen opiskelupäivän perustana 
 • Taukoliikunta, istumisen vähentäminen ja passiivisuuden purkaminen 
 • Toiminnallinen oppiminen 
 • Aktiivinen/aktivoiva oppimisympäristö 
 • Opiskelijoiden osallisuus ja omaehtoinen fyysinen aktiivisuus 
Ota rohkeasti yhteyttä, niin pohditaan juuri teidän tarpeisiinne sopivin tukipalvelu!