ESLU tarjoaa tukea, koulutusta ja sparrausta Liikkuva opiskelu -toiminnan eteenpäin viemisessä, toiminnan onnistumisessa ja opiskelupäivän liikunnallistamisessa. Koulutukset tarjoavat selkeitä suosituksia, keinoja ja ohjeita päivittäisen liikkeen lisäämiseksi.

Koulutukset ja tukitoiminnot koko henkilöstölle

ESLU tarjoaa tukea, koulutusta ja sparrausta Liikkuva opiskelu -toiminnan eteenpäin viemisessä, toiminnan onnistumisessa ja opiskelupäivän liikunnallistamisessa. Koulutukset tarjoavat selkeitä suosituksia, keinoja ja ohjeita päivittäisen liikkeen lisäämiseksi.

Uutta buugia Liikkuva opiskelu -toimintaan (2 – 3h)

Työpajassa pureudutaan oppilaitoksen liikkuvaan arkeen. Hyödynnämme työkaluna nykytilan arviointia. Sen avulla pääsemme kiinni siihen, mitkä käytänteet ovat juurtuneet oppilaitoksenne toimintaan ja mitkä osa-alueet kaipaavat kehittämistä ja uusia ideoita.

Toiminnalliset työtavat, taukoliikuntavinkit sekä menetelmät ovat sellaisia, jotka pystytään ottamaan suoraan käyttöön oppilaitoksen toiminnassa. Työpajassa käytetään myös teknologiaa liikkumisen lisäämisen mahdollistajana sekä rakennetaan hyvinvoinnin vuosikello.

Tauoilla energiaa opiskeluun (2 h)

Tavoitteena on pohtia tauottamisen hyötyjä opiskelupäivän aikana sekä sen vaikutuksia oppimiseen, vireystilaan ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Koulutuksessa saa runsaasti vinkkejä ja ideoita fyysisesti aktiivisemman opiskelupäivän tiimoilta.

Pääosin toiminnallisen koulutuksen voi toteuttaa sekä etä- tai lähikoulutuksena.

Toiminnan suunnittelun ja toteutuksen tuki

ESLU tukee kaikkia Liikkuva opiskelu -oppilaitoksia maksuttomalla sparrauksella. Sparraaja tukee esimerkiksi hakemusten työstössä, toiminnan käynnistämisessä sekä jakaa hyviä käytäntöjä ja malleja. Sparraukseen kuuluu alkutilanteen kartoitus sekä 1–3 käyntiä. Sparraaja voi olla koulukohtainen tai hankekohtainen.

Työyhteisöille suunnatut liikunta- ja työhyvinvointipalvelut

Liikkumista lisäämällä on mahdollista vaikuttaa oppilaitoksen henkilökunnan työhyvinvointiin sekä oppilaitoksen yhteisöllisyyteen. Päivittäiseen liikkumiseen sitoutuneet työntekijät innostavat esimerkillään myös opiskelijoita liikkumaan.

  • Ryhmäytymis- ja Tyhy-päivät sekä Tyky-toiminta
  • Liikunta- ja terveysaiheiset luennot sekä työpajat
  • Lajikokeilut
  • Kuntomittaukset
  • Digitaaliset hyvinvointisovellukset
  • Tukea työyhteisön liikuntasuunnitelman laatimiseen
  • Kartoitukset, mm. Suomen Aktiivisin työpaikka -kartoitus

Koulutukset opiskelijoille

Liikuntatutor-koulutus (3 h)

Opiskelijat ovat keskeinen voimavara Liikkuva opiskelu -toimenpiteiden toteutuksessa. Liikuntatutor-koulutuksessa opiskelijat saavat tietoja ja taitoja toiminnan suunnitteluun, toteutukseen sekä toisten opiskelijoiden ja henkilökunnan aktivointiin.

Fyysisesti aktiivisempi opiskelupäivä - Toiminnallinen oppitunti 2. asteen opiskelijoille (1 h 15 min – 1,5 h)

Tavoitteena on perehdyttää opiskelijat liikkuvamman opiskelupäivän merkityksestä ja hyödyistä oppimiseen, opintomenestykseen ja hyvinvointiin. Oppitunti on pääosin toiminnallinen ja nojautuu sisällöissään tutkittuun tietoon. Oppitunnilla käytetään myös teknologiaa opiskelupäivän aikaisen fyysisen aktiivisuuden mahdollistajana.

Järkkää Sporttitapahtuma! -koulutus nuorille (2-3 h)

Koulutus on tarkoitettu nuorille, jotka ovat kiinnostuneita erilaisten liikunnallisten tapahtumien järjestämisestä. Koulutus antaa valmiuksia erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Koulutuksessa valmistellaan oman tapahtuman järjestämistä ja laaditaan siihen tarvittavat suunnitelmat.

Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen nuoret voivat järjestää itse yhdessä aikuisen tukihenkilön (esimerkiksi opettajan) kanssa suunnitellun tapahtuman käytännössä.

Sumeneeko ajatus? – Liike freesaa! toimintamalli (kesto oppilaitoskohtainen)

Sumeneeko ajatus? – Liike freesaa! -toimintapäivässä opiskelijat pääsevät kokeilemaan liikettä lisääviä tehtäviä ja samalla opiskelijoilta kerätään palautetta oppituntien liikunnallisesta tauottamisesta.
Tapahtuman jälkeen oppilaitoksen henkilöstö saa koosteen opiskelijoiden antamista palautteista ja vinkkejä oppituntien sekä koulupäivän liikunnallistamisesta.
 

Ota rohkeasti yhteyttä, niin pohditaan juuri teidän tarpeisiinne sopivin tukipalvelu!