Urheiluseurojen alueellinen digiloikka -hankkeen tehtävänä on tukea liikunta- ja urheiluseuroja alati digitalisoituvassa maailmassa. Hankkeessa luodaan seuratoiminnan koulutuskokonaisuus digitaaliselle oppimisalustalle.

Koulutuskokonaisuudessa osallistujat kehittävät kokonaisvaltaisesti omia tietojaan, taitojaan ja valmiuksiaan digimaailmassa. Koulutuksessa käydään läpi muun muassa liikunta- ja urheiluseurojen vastuita ja velvollisuuksia, toiminnan kehittämistä, vastuullisuutta ja johtamista sekä ohjaamista ja valmentamista. Tärkeänä näkökulmana on seura-ammattilaisuuden tukeminen, myös työllistämisen näkökulmasta.

Urheiluseurojen alueellinen digiloikka -hankkeen tavoitteita:

  • Kestävä ja vaikuttava digiosaamisen kehittämisen toimintamalli
  • Parantaa osallistujien työmarkkinasemaa muun muassa koulutuksesta saatavien osaamismerkkien avulla
  • Tukea seura-ammattilaisuutta myös työllistämisen näkökulmasta
  • Digitaalisten työvälineiden hyödyntäminen seuratoiminnassa
  • Edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä; ammattikorkeakoulut, liikunta- ja urheiluseurat, nuorisojärjestöt ja muut sidosryhmät
  • Ehkäistä syrjäytymistä ja lisätä tasa-arvoisuutta

Urheiluseurojen alueellinen digiloikka -hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hanketta koordinoi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanketta toteuttavat yhteistyössä Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (ESLU) sekä Laurea-ammattikorkeakoulu.

Hankkeen toteuttamisaika: 1.1.2022 - 31.8.2023.

Tutustu myös hankkeesta kirjoitettuihin juttuihin: