Valikko 9 / 2022
Nainen katsoo padia, jossa lukee Digiloikka

Vahvista digiosaamista - Digiloikka-hankkeen koulutukset käynnistyvät

Digiloikka-hankkeen koulutuskokonaisuus on valmistumassa ja ensimmäiset koulutukset käynnistyvät vielä tämän vuoden puolella. Tavoitteena on tukea ja lisätä osallistujan omaa ymmärrystä digitalisaatiosta ja vahvistaa hänen digiosaamistaan. Lisäksi koulutusten tavoitteena on tarjota oivalluksia siitä, miten digitaalisuutta voisi entistä monipuolisemmin hyödyntää omassa sekä koko seuran toiminnassa.

Digiloikka-hankkeen koulutuskokonaisuus tulee sisältämään yhteensä kymmenen erilaista seurahallinnon koulutusta monipuolisilla teemoilla. Koulutukset ovat maksuttomia ja niihin voi osallistua kuka tahansa seuratoimija tai seuratoiminnasta ja sen kehittämisestä kiinnostunut henkilö. Kokonaisuus on luotu kuullen seurojen toiveita, jotta sisällöt vastaavat mahdollisimman hyvin seurojen tarpeisiin. Koulutuksia voi suorittaa oman kiinnostuksensa mukaan yhden tai useamman. Digiloikka-koulutuksista jokainen voi koostaa itselleen omannäköisen kokonaisuuden. 

Syksyn 2022–kevään 2023 aikana järjestettävät koulutukset toimivat pilotteina. Palautteen jälkeen koulutuksia työstetään koulutusalustalle vietäväksi, missä ne tulevat jatkossa olemaan itsenäisesti ja omaan tahtiin suoritettavia kokonaisuuksia. 

Koulutuskokonaisuuden teemat syksyllä 2022: 

Digiloikka-koulutuskokonaisuuden teemat keväällä 2023: 

  • Oman työkyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen 
  • Turvallinen vuorovaikutus digiympäristössä 
  • Digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet yhteisöllisyyden, vapaaehtoisuuden ja moninaisuuden tukemisessa 
  • Digitaalinen media: viestintä ja vaikuttavuus seuratoiminnassa 
  • Urheiluseura työnantajana: liikunnasta ja urheilusta ammatti 
  • Digitaalinen tiedonhaku, tietosuoja, tietoturva ja lisensoinnit 

Lisätietoja: Viivi Ylönen, Urheiluseurojen alueellinen digiloikka -hanke, projektikoordinaattori, puh. 044 593 0228 

Uutista päivitetty 7.10.: päivitetty Digitaaliset järjestelmät ja taloushallinto urheiluseurassa -koulutuksen päivämääräksi 15.12.2022.


Urheiluseurojen alueellinen digiloikka -hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hanketta koordinoi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanketta toteuttavat yhteistyössä Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (ESLU) sekä Laurea-ammattikorkeakoulu.