Valikko 9 / 2022
Kaksi nuorta pitävät käsiä yhdessä koriskentällä, toinen pyörätuolissa ja toinen seisoo

Tunnetko jo Ahos-apurahan?

Ahos-apuraha on tarkoitettu uusien ideoiden hakemiseen ja vammaisten henkilöiden liikkumismahdollisuuksien kehittämiseen. Ahos-apurahaa voidaan myöntää vammaisurheilun ja -liikunnan parissa toimivalle tai aloittelevalle ohjaajalle, valmentajalle, kouluttajalle tai urheilijalle kotimaisiin tai ulkomaisiin opintoihin. Opintojen tai koulutustilaisuuden tulee liittyä vammaisurheiluun tai -liikuntaan.

Osaamisen kehittämiseen jaettavia apurahoja myönnetään kahdesti vuodessa. Syksyn haku lokakuun loppuun mennessä.

Ahos-apurahaa voivat hakea esimerkiksi valmentajat, ohjaajat, yhdistys- ja seuratoimijat tai kouluttajat, jotka haluavat kehittää omaa osaamistaan vammaisurheilun ja -liikunnan teemoissa. Ryhmähakemus on suositeltava, jos useampi henkilö hakee apurahaa samaan käyttökohteeseen. Ryhmähaussa on nimettävä yksi henkilö haun koordinoijaksi/yhteyshenkilöksi.

Ahos-apuraha ei ole tarkoitettu urheilijoiden omaan valmentautumiseen tai omaan liikunnan harrastamiseen.

Etusijalla ovat hakijat

  • joilla itsellään on liikkumis- ja/tai toimimiseste tai jokin pitkäaikaissairaus
  • jotka pystyvät hyödyntämään saamaansa koulutusta mahdollisimman konkreettisesti liikunnan ohjaamisessa, valmentamisessa jne.
  • jotka eivät sosiaalisista ja/tai taloudellisista syistä ilman apurahaa pystyisi osallistumaan koulutukseen
  • jotka eivät ole saaneet Ahos-säätiöltä apurahaa aikaisemmin tai joilla edellisistä apurahalla rahoitetuista opinnoista on kulunut pidempi aika (vähintään kuitenkin kaksi vuotta)

Hakuajat ja -menettely

Ahos-apurahan haku on kaksi kertaa vuodessa: helmi- ja lokakuun lopussa. Ahos-apurahaa tulee hakea hyvissä ajoin niin, että hakija ehtii saamaan päätöksen apurahasta ennen koulutuksen tai opintomatkan toteutumista.

Paralympiakomitea vastaanottaa hakemukset, tekee esityksen ja Ahos-säätiö päättää tuista. Hakijan omavastuu on 20 prosenttia haetusta summasta. Ahos-säätiön päätökset tuen saajista toimitetaan Paralympiakomitealle noin kuuden (6) viikon sisällä hakuajan päättymisestä (huhti- ja joulukuun puolivälissä).

Esimerkkejä myönnetyistä apurahoista:

  • sähköpyörätuolisalibandyn luokittelijakoulutus
  • pöytätenniksen huoltaja-/teippauskoulutus
  • pyörätuolirugbyn rekrytointi- ja leirin järjestämiskoulutus
  • Special Olympics MATP-ohjaajakoulutus, vammaisratsastuksen esteettömyysideoiden hakumatka
  • SOLIAn vertaisohjaajien koulutusmatka

Ahos-apurahaa hallinnoivat Suomen Paralympiakomitea ja Suomen Punaisen Ristin Ahos-säätiö.

Lue lisää Paralympiakomitean sivuilta.

Lähde: Paralympiakomitea

Minttu Koivumäki

Markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija