Valikko 9 / 2022

Kaikille avoin liikuntaharrastus

Lasten Liike on merkki monipuolisesta, laadukkaasta ja edullisesta harrastustoiminnasta, johon kaikki ovat tervetulleita sellaisina kuin ovat. Mitä esteetön ja saavutettava Lasten Liike -harrastus tarkoittaa?

Saavutettavissa olevassa harrastuksessa kaikki lapset kokevat olevansa tervetulleita mukaan ja pärjäävänsä siinä kuten muutkin. Lähtökohta on, että jokainen lapsi voi olla harrastuksessa oma itsensä ja ohjaaja muokkaa toimintaa ryhmän mukaan.

Esteettömyys on laaja kokonaisuus

Saavutettava ja esteetön harrastus koostuu monesta palasesta. Esteettömyys on muutakin kuin liikkumisen esteettömyyttä. Siihen liittyvät myös näkemiseen, kuulemiseen, ymmärtämiseen ja kommunikointiin liittyvät asiat. Kaikkialla ei ole mahdollisuutta täysin esteettömään harrastustilaan, sillä harrastusryhmiä järjestetään erilaisissa paikoissa.

Toiminnan järjestäjä voi koota kuvia tai sanallisen kuvauksen harrastuspaikasta esimerkiksi verkkosivuilleen, jolloin perhe saa helposti lisätietoja paikasta sekä tehdä ratkaisun osallistumisesta ja selvittää esimerkiksi avustajan käyttöä. On tärkeää, että verkkosivuilta löytyy myös yhteystiedot henkilölle jolta perhe voi tarvittaessa kysyä tarkempia tietoja.

Järjestäjän kannattaa pohtia etukäteen vastauksia esimerkiksi seuraaviin lasten kysymyksiin.

 • Tiedänkö, missä ja koska ryhmä kokoontuu?
 • Miten siirryn tai pääsen harrastuspaikalle?
 • Tuleeko joku ovelle vastaan?
 • Onko matkalla harrastustilaan portaita, kynnyksiä tai
  ahtaita ovenkarmeja?
 • Millainen valaistus käytävissä, pukuhuoneissa
  ja liikuntatilassa on?
 • Onko liikuntatila rauhallinen vai onko siellä taustahälyä?
 • Pääsenkö vessaan? Löytyykö läheltä esteetön vessa?
 • Pystynkö toimimaan yksin? Saanko tarvittaessa apua?
 • Voiko mukaan ottaa oman avustajan? Saako tarvittaessa järjestäjän kautta apua avustajan hankintaan?

Saavutettava viestintä

Lasten Liikkeessä halutaan panostaa siihen, että tieto harrastusmahdollisuuksista löytyy helposti, asiat kerrotaan ymmärrettävästi ja tieto julkaistaan saavutettavassa muodossa. Saavutettava viestintä auttaa kaikkien osallistumista. Kaikille avointen harrastusryhmien markkinoinnissa on tärkeä tuoda esimerkiksi kuvien avulla esille, että ryhmä on kaikille avoin, ja että myös erityistä tukea tarvitsevat lapset voivat osallistua.

Liikuntapaikan esteettömyydestä voi viestiä valokuvin, videoin ja sanallisin ohjein. Niiden avulla voi helposti kertoa miten tila löytyy ja miten siellä liikutaan.

Lisätietoja harrastuspaikan esteettömyyteen liittyvistä asioista, kuten esteettömyyden kuvailusta ja esteettömyyskartoituksista löytyy

Mukaan Lasten Liike -toimintaan?

Lasten Liike -laatulupaus on nimensä mukaisesti lupaus lapsille ja perheille muun muassa koulutetusta ohjaajasta, lasten toiveiden kuuntelemisesta ja saavutettavasta toiminnasta. Laatulupaukseen sitoutuminen tarkoittaa, että järjestäjätahot myös sitoutuvat siihen. Jokaisen Lasten Liike -toimintaa ohjaavan on osallistuttava esimerkiksi liikunnan aluejärjestön järjestämään Lasten Liike -ohjaajakoulutukseen.

Lisätietoa Lasten Liike -ohjaajakoulutuksesta antaa ESLUn lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä Sari Lähdesmäki, puh.040 544 7771.
 

Lähde: Lasten Liike, Opas harrastustoiminnan toteuttajille, Ohjeita laadukkaiden ja saavutettavien liikuntaharrastusten järjestämiseen. Suomen Olympiakomitea, Liikunnan aluejärjestöt, Suomen Paralympiakomitea.

Minttu Koivumäki

Markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija