Tavoitteena on tukea ja lisätä osallistujan omaa ymmärrystä digitalisaatiosta ja vahvistaa hänen digiosaamistaan. Lisäksi koulutusten tavoitteena on tarjota oivalluksia siitä, miten digitaalisuutta voisi entistä monipuolisemmin hyödyntää omassa sekä koko seuran toiminnassa.

Digiloikka-hankkeen koulutuskokonaisuus tulee sisältämään yhteensä kymmenen erilaista seurahallinnon koulutusta monipuolisilla teemoilla. Koulutukset ovat maksuttomia ja niihin voi osallistua kuka tahansa seuratoimija tai seuratoiminnasta ja sen kehittämisestä kiinnostunut henkilö. Kokonaisuus on luotu kuullen seurojen toiveita, jotta sisällöt vastaavat mahdollisimman hyvin seurojen tarpeisiin. Koulutuksia voi suorittaa oman kiinnostuksensa mukaan yhden tai useamman. Digiloikka-koulutuksista jokainen voi koostaa itselleen omannäköisen kokonaisuuden. 

Vahvista digiosaamista - Digiloikka-hankkeen koulutukset

Perusdigitaidot seuratoiminnassa - jatkuva ilmoittautuminen

Koulutus antaa valmiuksia yhteistyöhön ja kommunikointiin nykyaikaisissa digitaalisissa työympäristöissä. Tänä päivänä työelämän perustaitoihin myös seuratoiminnassa kuuluu kyky viestiä erilaisilla välineillä eri kanavissa. Tämän lisäksi meillä on tarve ymmärtää teknistäkin näkökulmaa. Koulutuksessa osallistuja tutustuu monipuolisesti työskentelyyn digitaalisissa ympäristöissä. Lue lisää koulutuksesta ja ilmoittaudu mukaan.

Turvallinen vuorovaikutus digiympäristössä – jatkuva ilmoittautuminen

Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen osallistujalla on ajatuksia, oppeja ja työkaluja kehittää vuorovaikutusta entistä turvallisemmaksi myös digitaalisessa ympäristössä. Opiskelija osaa havainnoida ja tarkastella seuran digitaalista ympäristöä ja kehittää ratkaisuita entistä turvallisempaan vuorovaikutukseen seuran digiympäristöissä. Lue lisää koulutuksesta ja ilmoittaudu mukaan.

Tietosuoja- ja tietoturva-asiat sekä digitaalinen tiedonhaku – jatkuva ilmoittautuminen

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja hahmottaa oman seuran nykytilaa tietosuoja- ja tietoturva-asioiden ääreltä ja löytää sieltä omia kehityskohteita seuralle, joita hän lähtee omassa seurassaan kehittämään eteenpäin. Koulutuksen aikana tutustumme myös erilaisten materiaalien hyödyntämiseen seuratoiminnassa sekä tuotteen tai materiaalin lisenssiointiin. Lue lisää koulutuksesta ja ilmoittaudu mukaan.

Urheiluseura työnantajana: liikunnasta ja urheilusta ammatti - jatkuva ilmoittautuminen

Useilla seuroilla on jo vuosien ajan ollut työskentelemässä palkattuja ammattilaisia, mutta useat seurat pyörivät yhä vapaaehtoisvoimin. Koulutuksessa käydään läpi perusasioita palkkaukseen ja työsopimusten tekoon liittyen.

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää perusasiat palkkaus- ja työsopimusasioiden taustalla ja perehtyy urheiluseuran erityispiirteisiin työnantajan roolissa. Lisäksi tavoitteena on lisätä osallistujan ymmärrystä ja tätä kautta seuran esihenkilövalmiuksia ja pohtia ja kehittää osallistujan oman seuran työntekijäkokemusta. Lue lisää koulutuksesta ja ilmoittaudu mukaan.

Seuraavia Digiloikka-koulutuksia viedään parhaillaan oppimisalustalle:

  • Seuratoiminnan kehittäminen digitaalisessa toimintaympäristössä
  • Digitaaliset järjestelmät ja taloushallinto urheiluseurassa
  • Työhyvinvointi seuratoiminnassa
  • Joukkueiden ja urheilijoiden somepresenssi
  • Seuran somestrategia
  • Yhteisöllisyys ja vapaaehtoisuus seuratoiminnassa