Tavoitteena on tukea ja lisätä osallistujan omaa ymmärrystä digitalisaatiosta ja vahvistaa hänen digiosaamistaan. Lisäksi koulutusten tavoitteena on tarjota oivalluksia siitä, miten digitaalisuutta voisi entistä monipuolisemmin hyödyntää omassa sekä koko seuran toiminnassa.

Digiloikka-hankkeen koulutuskokonaisuus tulee sisältämään yhteensä kymmenen erilaista seurahallinnon koulutusta monipuolisilla teemoilla. Kokonaisuus on luotu kuullen seurojen toiveita, jotta sisällöt vastaavat mahdollisimman hyvin seurojen tarpeisiin. Koulutuksia voi suorittaa oman kiinnostuksensa mukaan yhden tai useamman. Digiloikka-koulutuksista jokainen voi koostaa itselleen omannäköisen kokonaisuuden. 

Digiloikka-hankkeen koulutuksia

  • Perusdigitaidot seuratoiminnassa
  • Turvallinen vuorovaikutus digiympäristössä
  • Tietosuoja- ja tietoturva-asiat sekä digitaalinen tiedonhaku
  • Urheiluseura työnantajana: liikunnasta ja urheilusta ammatti
  • Seuratoiminnan kehittäminen digitaalisessa toimintaympäristössä
  • Digitaaliset järjestelmät ja taloushallinto urheiluseurassa
  • Työhyvinvointi seuratoiminnassa
  • Joukkueiden ja urheilijoiden somepresenssi
  • Seuran somestrategia
  • Yhteisöllisyys ja vapaaehtoisuus seuratoiminnassa