Liikuntakasvatuksen avulla voidaan tukea lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä. Oleellista on kannustaa liikkumaan sekä antaa lasten kokeilla ja haastaa omia fyysisiä rajojaan.

ESLU tukee liikunnan toimintaedellytyksiä järjestämällä seminaareja ja koulutuskokonaisuuksia, jotka tarjoavat käytännöllisiä keinoja lasten liikkeen lisäämiseksi. Varhaisvuosien liikuntaan suunnatuilta sivuilta löydät tietoa palveluistamme varhaiskasvatuksen henkilöstölle, seuratoimijoille sekä muille liikuntaa järjestäville yhteisöille.