Liikunnalla on merkittävä rooli lasten ja nuorten kokonaisvaltaiseen kasvuun sekä kehitykseen. Kysymys ei ole mielipiteestä, vaan tieteelliseen näyttöön perustuvasta tosiasiasta – liikkumisen tulee olla osa päivittäistä elämää. Tarvitaan työtä kouluikäisten riittävän liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi. Kouluikäisten fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen suunnitellut koulutukset tarjoavat lasten ja nuorten parissa työskenteleville selkeitä suosituksia, keinoja ja ohjeita päivittäisen liikkeen lisäämiseksi.

Koulutusta opettajille ja oppilaille

Opettajien ja muiden aikuisten innostuksella, kannustuksella ja toiminnalla on suuri merkitys lasten ja nuorten liikkumiseen koulupäivän aikana. Osaava opettaja saa koko ryhmän liikkeelle! Koulutuksissa liikuntatehtäviä kokeillaan itse ja liikuntatuokioiden välissä keskustellaan osallistujien kysymyksistä ja mietitään niitä yhdessä. Oppilaille suunnatuissa koulutuksissa on tarjolla muun muassa erittäin suosittua välituntiliikuttajien koulutusta. Koulutukset tarjoavat uusia ideoita koulun liikunta- ja välitunteihin, jonka lisäksi niissä kehitetään omaa osaamista muiden liikuttajana.

Koulutusta iltapäivä- ja kerhotoimijoille

Iltapäivätoiminnan tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen. Liikunta tukee tavoitetta lisäten jaksamista, terveyttä ja viihtyvyyttä kerhossa. Lapsilähtöinen ja laadukas liikunta lähtee lapsen ja nuoren yksilöllisestä huomioimisesta ja kohtaamisesta. Aikuisilla on siis merkittävä rooli, millaisen kokemuksen lapsi liikkumisesta saa. ESLUn iltapäivä- ja kerhotoimijoille suunnatuista koulutuksista saa ajankohtaista tietoa iltapäivätoiminnasta sekä vinkkejä ja ideoita jokapäiväisen liikunnan toteuttamiseen.

Mentorointi

ESLU tukee kouluja maksuttoman mentoroinnin kautta. Mentori on tukihenkilö, jonka kanssa voi keskustella hankkeeseen liittyvistä käytännön asioista. Mentorointiin kuuluu alkutilanteen kartoitus sekä 1-3 mentorointikäyntiä. Mentori voi olla koulukohtainen tai hankekohtainen.

Ota rohkeasti yhteyttä, niin pohditaan juuri sinun koulullesi sopivin tukipalvelu!

Valmentaja- ja ohjaajakoulutus

Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksista löydät ensimmäisen tason valtakunnallisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen (VOK-1), Terve urheilija -koulutukset sekä VOK-1-kokonaisuutta tukevat teemakoulutukset. VOK-1-kokonaisuudessa osallistujat voivat erikoistua joko lasten ja nuorten liikunnan tai aikuisliikunnan ohjaamiseen. Koulutukset tarjoavat valmentajille ja ohjaajille, seuroille sekä lajiliitoille mahdollisuuden kehittää valmennusosaamistaan alueellisesti lähellä omaa toimintaympäristöään. Lisätietoja valmentaja- ja ohjaajakoulutuksista löydät seuratoiminnan alta.

Kaikkia ESLUn koulutuksia saa tilauksesta ja tarpeiden mukaan räätälöitynä. Kiinnostuitko? Kysy lisää tilauskoulutuksista!