Koulutukset oppilaille

Vamos Välkälle! -alakouluille (2 h) – ”Piristystä koulun välituntitoimintaan oppilaiden ohjaamana”

Vamos Välkälle! on Liikunnan aluejärjestöjen koulutus, joka on suunniteltu erityisesti alakoulujen 4.–6.-luokkalaisille. Koulutuksessa oppilaat oppivat ohjaamaan liikuntaa hauskalla ja innostavalla tavalla sekä saavat ideoita liikkeen lisäämiseen välitunneille ja mm. juhlapyhiin ja teemapäiviin. Koulutus sisältää runsaasti ladattavaa materiaalia haasteiden ja tempausten toteuttamiseen.

Materiaalit ovat saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi. 

Vamos Välkälle! -yläkouluille (2 h)

Uutena pilottikoulutuksena starttaa Vamos Välkälle! yläkoulun oppilaille.  Koulutuksessa oppilaat oppivat ohjaamaan liikuntaa hauskalla ja innostavalla tavalla sekä saavat ideoita liikkeen lisäämiseen välitunneille ja mm. juhlapyhiin ja teemapäiviin. Koulutus sisältää runsaasti sähköistä materiaalia haasteiden ja tempausten toteuttamiseen.

Materiaalit ovat saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pilottikoulutus on maksuton.

Välkkäri – välituntiohjaajakoulutus lapsille ja nuorille (3 h)

Välkkäri-koulutus on tarkoitettu liikunnasta kiinnostuneille 4.–9. luokkalaisille. Koulutuksessa osallistujat saavat valmiuksia toimia oman koulunsa välitunneilla liikuntaan innostajina, leikkien ja pelien käynnistäjinä sekä ohjaajina. Koulutuksessa suunnitellaan valmiiksi oman koulun välituntiliikuntaa ja liikutaan paljon itsekin. Osallistujamateriaali sisältää paljon käytännön vinkkejä välituntiliikuntaan.

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat: välituntiliikunnan erityispiirteet, unelmien välitunti, liikuntatuokion mallileikkejä ja -pelejä, vihjeitä välituntileikkien ja -pelien ohjaamiseen ja Välkkäritoiminnan käynnistäminen koulussa.

Järkkää Sporttitapahtuma! -koulutus nuorille (2-3 h)

Koulutus on tarkoitettu nuorille, jotka ovat kiinnostuneita erilaisten liikunnallisten tapahtumien järjestämisestä. Koulutus antaa valmiuksia erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Koulutuksessa valmistellaan oman tapahtuman järjestämistä ja laaditaan siihen tarvittavat suunnitelmat.

Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen nuoret voivat järjestää itse yhdessä aikuisen tukihenkilön (esimerkiksi opettajan) kanssa suunnitellun tapahtuman käytännössä.