Liikkuva koulu -työpajat

Uutta buugia Liikkuva koulu -toimintaan -työpaja

Työpaja pureutuu juuri teidän koulunne liikkuvaan arkeen ja toimii Liikkuvan koulun buustaajana. Hyödynnämme työkaluna nykytilan arviota. Sen avulla pääsemme kiinni, mitkä käytänteet ovat juurtuneet koulunne toimintaan ja mitkä osa-alueet kaipaavat kehittämistä ja uusia ideoita.

Työpaja on pääosin toiminnallinen. Olemme uusineet aikaisemmissa koulutuksissamme olleet toiminnalliset työtavat ja taukoliikuntavinkit. Menetelmät ja vinkit ovat sellaisia, jotka opettaja pystyy ottamaan käyttöön ja muokkaamaan omaan työhönsä sopiviksi. Työpajassa käytämme myös teknologiaa liikkumisen lisäämisen mahdollistajana. Työpajassa syntyy myös hyvinvoinnin vuosikello.

Liikkuva koulu -työpaja 1 – liikunta kouluyhteisön tukena (2–3 h)

Työpaja haastaa koko työyhteisöä tarkastelemaan koulupäivän aikaisen liikkumisen vaikutuksia niin oppilaiden kuin henkilökunnankin osalta. Työpajassa työstetään ja sovitaan koulukohtaisista toimenpiteistä. Koko työyhteisölle tarkoitettu työpaja voidaan toteuttaa 2–3 tuntisena esimerkiksi yhteissuunnitteluajalla tai veso-koulutuksena. Työpajan toteutus räätälöidään aina koulukohtaisesti. Työtavat ovat osallistavia ja keskusteluttavia. Nykytilan tarkastelun kautta luodaan yhteisiä suuntaviivoja tulevalle tekemiselle. Jokainen koulutukseen osallistuja pääsee osaltaan vaikuttamaan yhteisiin valintoihin.

Työpajan teemat:

  • Koulukohtainen kehittämistyö
  • Koulupäivän liikunnallistamisen keinot
  • Henkilökunnan osallisuus koulupäivän liikunnallistamisessa
  • Liikunnan ja oppimisen välinen yhteys
  • Henkilökunnan liikkumisen ja hyvinvoinnin edistäminen

Liikkuva koulu -työpaja 2 – Kehitä ja vakiinnuta (2–4 h)

Tavoitteena on tukea koulujen Liikkuva koulu kehittämistyön jatkuvuutta ja toiminnan pysyvyyttä. Kehitä ja vakiinnuta -työpajan sisällöt on suunniteltu sellaisten koulujen työyhteisöille, jotka ovat tehneet Liikkuva koulu kehittämistyötä jo useamman vuoden ajan.

Kehitä ja vakiinnuta -työpaja suunnitellaan yhdessä koulun edustajan kanssa koulun tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Työpajan sisällöksi valitaan 1–3 teemaa.

Työpajan teemat:

  • Liikkuva koulu osana työyhteisön arkea
  • Oppilaiden osallisuus Liikkuvassa koulussa
  • Koulupäivän uudet rakenteet
  • Yhteistyöstä voimaa
  • Tapahtumat osana Liikkuvaa koulua

Tutustu teemojen sisältöihin. Kehitä ja vakiinnuta -työpaja toteutetaan pääsääntöisesti koulukohtaisesti. Työpaja voidaan toteuttaa yhteissuunnitteluajalla tai veso-koulutuksena.


Toiminnallisen oppimisen koulutukset

Alakoulun toiminnallinen oppiminen (3–4 h)

Toiminnallisuus ja liikkuminen ovat lapsille oppimisen välineitä. Toiminnallisuutta voidaan hyödyntää koulussa kaikkien oppiaineiden opetuksessa. Pienikin toiminnallinen tai liikunnallinen hetki rauhoittaa, auttaa keskittymään sekä lisää tarkkaavaisuutta. Liikunnan positiivinen vaikutus oppimisen edistäjänä on todettu monissa eri tutkimuksissa. Liikunnallisilla aktiviteeteilla on suuri merkitys aivojen kehittymiseen, hyvinvointiin sekä oppimiseen.

Koulutuksen teemat:

• Liikunnan vaikutukset oppimiseen, opetussuunnitelmat käytännössä ja fyysisen aktiivisuuden suositukset
• Toiminnallisuus oppiaineissa
• Välipalaliikunta ja taukoliikunta
• Toiminnallinen oppimisympäristö
• Liikunnallisen teemapäivän (esim. matematiikka) ideointi

Koulutuksen kohderyhmänä ovat esiopettajat, alakoulun opettajat, avustajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat.

Yläkoulun toiminnallinen oppiminen (3 h)

Koulutus antaa konkreettisia työkaluja toiminnallisen oppimisen toteuttamiseen yläkoulun arjessa. Toiminnallisuus ja liikkuminen ovat oppimisen välineitä, joita voidaan hyödyntää eri oppiaineiden opetuksessa. Pienikin toiminallinen tai liikunnallinen hetki kesken tunnin rauhoittaa, auttaa keskittymään sekä lisää tarkkaavaisuutta. Liikunnallisilla aktiviteeteilla on suuri merkitys aivojen kehittymiseen, hyvinvointiin sekä oppimiseen.

Koulutuksen teemat:

•    Liikunta ja oppiminen
•    Toiminnallisuus ja taukoliikunta
•    Ideoita toiminnallisen oppimisen toteutukseen
•    Koulupäivän rakenteen muokkaaminen aktiivisuutta lisääväksi

Toiminnallisen oppimisen työpajat (2–3 tunnin kokonaisuuksina)

Työpajoissa saat käytännön vinkkejä toiminnallisten opetusmenetelmien ja välineiden hyödyntämiseen osana opetusta ja istumisen tauottamista. Tarjolla on kolme käytännönläheistä työpajaa esi- ja alakoulun opetushenkilöstölle sekä koulunkäynninohjaajille.

Aktivoiva oppimisympäristö

Toiminnallisessa oppimisessa voidaan hyödyntää erilaisia lattiaan tai maahan teipattuja tai maalatuja kuvioita. Työpajassa tutustut harjoitusten kautta muutamiin erilaisiin kuvioihin ja saat ideoita, kuinka hyödyntää niitä opetuksessa. Työpajassa ideoidaan myös oman koulun teippauksia ja maalauksia.

Toiminnallisuus tavaksi

Toiminnallinen oppiminen ei ole mitään erityisiä temppuja tai irrallisia harjoitteita keskellä koulupäivää, vaan yksi pedagogisista valinnoista ja työtavoista, joilla saadaan lisättyä liikettä ja fyysistä aktiivisuutta koulupäivään. Työpajassa saat vinkkejä, kuinka lisätä liikettä omaan luokkaan luokkarutiineiden, toiminnallisten työtapojen sekä taukoliikunnan avulla.

Materiaaleista on moneksi

Työpajassa tutustut erilaisiin valmiisiin sekä itse tehtäviin toiminnallisiin materiaaleihin ja saat vinkkejä kuinka erilaisia materiaaleja voi hyödyntää toiminnallisissa menetelmissä oppitunneilla. Työpajassa askarrellaan jokin toiminnallisessa oppimisessa hyödynnettävä materiaali, jonka osallistuja saa itselleen työhön mukaan.

Toiminnallisen oppimisen työpajojen suunnitteluun on saatu opetus- ja kulttuuriministeriön tukea.


Muut koulutukset

Jonot mataliksi (1,5 h)

Koulutuskokonaisuuden tavoite on lisätä oppilaiden aktiivisuutta liikuntatunneilla. Koulutuksissa keskeisenä painopisteenä ovat aktiivisuus, koettu pätevyys ja sosiaalinen tekemisen meininki. Koulutukset ovat toiminnallisia tilaisuuksia, jossa osallistujat pääsevät kokeilemaan käytännössä liikuntatehtäviä sekä vaihtamaan ideoita ja mielipiteitä tehtävistä. Tekemisen yhteydessä käydään läpi koulutuksen sisältämää materiaalia sekä teoriatietoa toiminnan perusteista. Lue lisää Jonot mataliksi -koulutuskokonaisuudesta.

Helposti liikkeelle - käytännön liikuntavinkkejä opettajille (3 h)

Kouluikäisen lapsen tulisi liikkua vähintään kaksi tuntia päivässä. Lapsi viettää arkipäivinä suuren osan ajastaan koulussa, joten koululla on merkittävä rooli lapsen liikunnallisen elämäntavan tukemisessa. Helposti liikkeelle -koulutus tarjoaa käytännön vinkkejä ja uusia toiminnallisia ideoita koululiikuntaan. Osallistujamateriaali sisältää laminoidut liikunnan tehtäväkortit, jotka soveltuvat sellaisenaan käytettäviksi esimerkiksi oppi- ja välitunneilla.

Liikkujaksi – innosta vähän liikkuvat onnistumaan (6 h)

Onko ryhmässäsi vähän liikkuvia, yliaktiivisia, arkoja, innokkaita, kömpelöitä, taidokkaita - siis erilaisia lapsia. Liikkujaksi-koulutuksessa käydään läpi keinoja, joilla vähän liikkuvia lapsia innostetaan liikkeelle ja opetellaan hyödyntämään eriyttämisen, soveltamisen ja jäsentämisen pedagogiikkaa liikunnan ohjaamisessa. Liikkujaksi-koulutuksesta saat käytännön apua arkeesi.

Pienten lasten liikunnan koulutukset

Useimmat pienten lasten liikuttajille suunnatut koulutukset soveltuvat myös alakouluikäisten lasten liikuttamiseen. Koulutukset ovat käytännönläheisiä teemakoulutuksia ja ne antavat hyviä vinkkejä opettajille koulupäivän liikunnallistamiseen. Lisätietoja koulutuksista löydät varhaisvuosien liikunnan alta.

Kaikkia ESLUn koulutuksia saa tilauksesta ja tarpeiden mukaan räätälöitynä. Kiinnostuitko? Kysy lisää tilauskoulutuksista!