Koulutukset opettajille

Uutta buugia Liikkuva koulu -toimintaan -työpaja (2-3 h)

Työpaja pureutuu juuri teidän koulunne liikkuvaan arkeen ja toimii Liikkuva koulu -toiminnan  buustaajana. Hyödynnämme työkaluna nykytilan arviointia. Sen avulla pääsemme kiinni, mitkä käytänteet ovat juurtuneet koulunne toimintaan ja mitkä osa-alueet kaipaavat kehittämistä ja uusia ideoita.

Työpajassa käytettävät menetelmät ja vinkit Menetelmät ja vinkit voidaan ottaa suoraan käyttöön koulun toiminnassa. Työpajassa käytetään teknologiaa liikkumisen lisäämisen mahdollistajana sekä rakennetaan hyvinvoinnin vuosikello.

Sumeneeko ajatus? – Liike freesaa! toimintamalli (kesto koulukohtainen)

Yläkoulun pitkällä välitunnilla tai koulun tapahtumapäivänä järjestetään Sumeneeko ajatus? – Liike freesaa! -toimintapäivä. Oppilaat pääsevät kokeilemaan toimintapäivän aikana liikettä lisääviä tehtäviä ja samalla kerätään palautetta oppituntien liikunnallisesta tauottamisesta.
Tapahtuman jälkeen koulun henkilöstö saa koosteen oppilaiden antamista palautteista ja vinkkejä oppituntien sekä koulupäivän liikunnallistamisesta.

Jonot mataliksi – lisää aktiivisuutta liikuntatunneille (1,5 h/koulutus)

Koulutuskokonaisuuden keskeisinä painopisteinä ovat aktiivisuus, koettu pätevyys ja sosiaalinen tekemisen meininki. Koulutukset ovat toiminnallisia tilaisuuksia, joissa päästään kokeilemaan käytännössä liikuntatehtäviä sekä vaihtamaan ideoita ja mielipiteitä tehtävistä. Tekemisen yhteydessä käydään läpi koulutuksen sisältämää materiaalia sekä teoriatietoa toiminnan perusteista. Lue lisää Jonot mataliksi -koulutuskokonaisuudesta.

Lasten Liike -koulutus, kokeneet ohjaajat ja valmentajat sekä opettajat (4 h)

Koulutus syventää ohjaajan tietämystä lasten liikunnasta, haastavien tilanteiden ohjaamisesta sekä lasten sisäisen motivaation ja liikunnallisen taitavuuden tukemisesta. Koulutus on suunnattu 6 - 12-vuotiaiden lasten liikunnallisten harrastusryhmien kokeneille ohjaajille ja valmentajille sekä opettajille. Ohjaaja saa Lasten Liike -koulutuksesta käytännön työkaluja kaikille avoimen ja innostavan liikunnallisen harrastustoiminnan suunnitteluun. Tunti- ja kausisuunnitelmissa painottuvat motoriset taidot sekä yleisen liikunnallisuuden ja pelaamisen taitojen kehittäminen. Koulutuksesta saa myös vinkkejä lasten sosiaalisten taitojen sekä tunne- ja kaveritaitojen kehittymisen tukemiseen.

Koulutuksen sisältö:

  • Lapsen fyysisen, sosiaalisen, emotionaalisen ja kognitiivisen kasvun ja kehityksen tukeminen *Lasten motivaatio ja liikunnallinen itsetunto
  • Lasten liikuntataitojen edistäminen liikunnallisuuden palapelin avulla
  • Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja monikulttuurisuuden huomiointi
  • Käytännön vinkit hauskaan, hikiseen ja sopivan haastavaan toimintaan

Pienten lasten liikunnan koulutukset

Useimmat pienten lasten liikuttajille suunnatut koulutukset soveltuvat myös alakouluikäisten lasten liikuttamiseen. Koulutukset ovat käytännönläheisiä teemakoulutuksia ja ne antavat hyviä vinkkejä opettajille koulupäivän liikunnallistamiseen. Lisätietoja koulutuksista löydät varhaisvuosien liikunnan alta.

Kaikkia ESLUn koulutuksia saa tilauksesta ja tarpeiden mukaan räätälöitynä. Kiinnostuitko? Kysy lisää tilauskoulutuksista!