Södra Finlands motion och idrott r.f., ESLU är en mångsidig främjare av förenings- och idrottsverksamhet. Dessutom samordnar ESLU samarbetet med olika aktörer.

ESLU utvecklar sin verksamhet på basen av de behov som finns inom dess verksamhetsområde. ESLU verkar som intressebevaknings-, samarbets-, utvecklings- och serviceorganisation. En central prioritering i verksamheten är att stödja och stärka livskraften i förenings- och medborgarverksamheten. Målet är att främja förutsättningarna för att föreningar och andra idrottsaktörer på lokal nivå ska lyckas.

ESLU producerar och utvecklar idrottstjänster tillsammans med ett omfattande samarbetsnätverk. De viktigaste samarbetspartnerna är undervisnings- och kulturministeriet, de regionala idrottsorganisationerna, Olympiska Kommittén, grenförbunden samt på lokal nivå regionförvaltningsverket i Södra Finland, idrottsföreningarna och kommunerna. Dessutom samarbetar ESLU med medlemsorganisationer, andra frivilligorganisationer och samarbetspartner.

ESLU verkar som en serviceorganisation inom metropolområdet och arbetar med följande frågor inom motion och idrott

  • Nätverksbyggande
  • Utveckling och samordning av utbildning
  • Intressebevakning för förenings- och idrottsverksamhet

Verksamhetsområden

  • Motion och idrott för barn och unga
  • Vuxenmotion och hälsomotion
  • Förenings- och organisationsverksamhet

Utbildningsverksamhet

ESLU stöder utbildning på lokal nivå. Det primära målet är att trygga grundutbildningen för idrotts- och motionsaktörer i regionen. ESLU utbildar, stöder och konsulterar aktörer så att de kan svara på de alltmer krävande förväntningarna inom motion och idrott.

Alla ESLU-utbildningar kan skräddarsys helt enligt behov. Våra branschansvariga och våra nätsidor ger ytterligare information om olika utbildningsalternativ.

I all verksamhet beaktas gemensamt överenskomna värden – ESLU är en lättillgänglig, tidsenlig expert och samarbetspartner som verkar enligt idrottsorganisationernas gemensamma etiska principer.