Valikko 7 / 2022

Urheiluseurojen alueellinen digiloikka -hankkeen kartoituksen pohjalta rakennetaan koulutuskokonaisuus seuratoimijoille

Digitaalisuus on kaikkialla ja nyt meidän tulee pohtia, miten saamme siitä mahdollisimman paljon irti myös seuratoiminnan kentällä. Kuinka seurat voivat entistä monipuolisemmin osallistaa toimijoita ja kehittää omaa toimintaansa digitaalisuutta aidosti hyödyntäen?

Urheiluseurojen alueellinen digiloikka -hankkeen käynnistyessä keväällä 2022 teimme kartoituksen seuratoimijoille, mihin saimme mukavasti vastauksia sekä innostuneen vastaanoton. Kartoituksen pohjalta suunnittelemme ja toteutamme koulutuskokonaisuuden yhdessä Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa syksyn 2022 ja kevään 2023 aikana.

Digiosaaminen on seuroissa hyvin kirjavaa ja osaamista on laidasta laitaan. Tämä asettaa omat haasteensa myös koulutuskokonaisuuden luomiselle. Tahtotilanamme on rakentaa kokonaisuus, joka palvelisi mahdollisimman montaa seuratoimijaa ja seuraa sekä auttaisi näitä kehittymään eteenpäin.

Kartoituksen vastauksissa nousi selkeästi esille, ettei niin sanotut perusdigitaidot herättäneet suurta kiinnostusta. Seuratoimijat toivovat, että koulutuskokonaisuudessa päästään pureutumaan syvemmälle digitaalisuuteen, käytäntöön ja entistä enemmän soveltamaan opittuja digitaitoja. Tavoitteena meillä on nimenomaan päästä tarjoamaan koulutuskokonaisuuteen osallistuville jotain uutta ja seuroja innostavaa.

Digitaalisuus, kehittäminen ja yhteisöllisyys ovat vahvasti läsnä teemoissa, jotka seuratoimijoita eniten kiinnostivat. Seuraavanlaiset teemat ja aihealueet nousivat kartoituksessa voimakkaimmin esille:

- seuratoiminnan kehittäminen muuttuvassa digitaalisessa toimintaympäristössä,
- kokous- ja yhdistystoiminnan käytännöt digitaalisessa toimintaympäristössä sekä
- digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet yhteisöllisyyden, vapaaehtoisuuden ja moninaisuuden tukemisessa

Odotettavaa oli, että digitaalinen media, viestintä ja vaikuttavuus kiinnostivat seuratoimijoita ja näihin teemoihin toivottiin myös koulutusta. Viestinnällä on suuri rooli seuratoiminnassa ja sen onnistuneeseen toteuttamiseen moni kaipaa tukea. Lisäksi vastaajia kiinnostivat digitaaliseen tiedonhakuun, tietosuojaan, tietoturvaan sekä lisensointiin liittyvät aiheet.

Kartoituksessa nousi käytännön tasolla esille, kuinka erilaiset digitaaliset työkalut, erityisesti verkkofasilitoinnintiin liittyen, eivät olleet monille vastaajista lainkaan tuttuja. Kiinnostusta ja halua näiden oppimiseen kuitenkin löytyy. Fasilitointityökalujen tuomat mahdollisuudet avaavat tilaisuuden seuratoiminnan laajempaan kehittämiseen myös diginä, kun etänä työskentely ja osallistuminen ovat jääneet osaksi toimintatapoja. Nämä työkalut ja niiden hallinta mahdollistavat sen, että osallistuminen on jokaiselle mielekkäämpää ja myös hiljaisempien osallistujien ääni saadaan kuuluviin.

Saamissamme vastauksissa korostui ennen kaikkea konkretia. Seuratoimijat toivovat, että koulutuksesta saadaan suoraan työkaluja käytäntöön ja koulutuksessa on mahdollista kehittää omaa seuraa ja sen toimintaa. Tähän myös pyrimme koulutussisältöjä suunniteltaessa. Toivomme, että koulutus onnistuu tukemaan arjen seuratoimintaa ja tuo rakenteita, ajatuksia, ideoita sekä uusia toimintatapoja seuroille suoraan hyödynnettäväksi.

Koulutuskokonaisuuden ensimmäiset osat on tarkoitus käynnistää loppusyksyn 2022 aikana. Hankkeen etenemisestä ja koulutuskokonaisuuden käynnistymisestä luvassa lisää infoa syyskuun aikana.

Lisätiedot:

Viivi Ylönen, Urheiluseurojen alueellinen digiloikka -hanke, projektikoordinaattori, puh. 044 593 0228 

Urheiluseurojen alueellinen digiloikka -hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hanketta koordinoi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanketta toteuttavat yhteistyössä Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu sekä Laurea-ammattikorkeakoulu.

Teksti: Viivi Ylönen, Urheiluseurojen alueellinen digiloikka -hanke, projektikordinaattori