31.5.2022

ESLUn Urheiluseurojen alueellinen digiloikka -hankkeen avulla urheiluseurojen nykyisiä ja tulevia seuratoimijoita koulutetaan hyödyntämään entistä monipuolisemmin digitaalisia välineitä ja uutta teknologiaa. Koulutuskokonaisuuden ensimmäiset koulutukset järjestetään loppusyksystä 2022.

Urheiluseurojen alueellinen digiloikka -hankkeen koulutuskokonaisuudessa osallistujat kehittävät kokonaisvaltaisesti omia tietojaan, taitojaan ja valmiuksiaan digimaailmassa. Kokonaisuus valmistaa urheiluseuroihin digilähettiläitä, joilla on konkreettisia keinoja digitaalisuuden lisäämiseen urheiluseurojen arjessa. Hankkeessa luodaan seuratoiminnan koulutuskokonaisuus digitaaliselle oppimisalustalle.

Hankkeen projektikoordinaattorina aloittanut Viivi Ylönen on selvästi innoissaan hankkeesta.

- On ollut mahtavaa huomata, miten yhteistyö on lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle heti alusta alkaen sekä meidän päässämme että yhteistyökumppanimme Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa. Urheiluseuroissa on ehdottomasti mahdollisuuksia hyödyntää teknologiaa vielä entistä monipuolisemmin monilla eri osa-alueilla esimerkiksi hallinnossa, seuratoiminnan kehittämisessä, viestinnässä sekä ohjaus- ja valmennustyössä, sanoo Ylönen.

Ylösellä on kokemusta useammasta eri kokoisesta urheiluseurasta niin harrastajan, seuratoimijan, luottamustoimisen, vapaaehtoisen kuin päätoimisen työntekijän roolista. Hän uskoo löytävänsä osallistujien kanssa samaistumispintaa hankkeen koulutuksiin.

- Odotan jo syksyä, jolloin pääsemme käynnistämään koulutukset yhdessä seuratoimijoiden kanssa, riemuitsee Ylönen ja kannustaa seuroja vastaamaan kartoitukseen koulutusten sisällöistä.

Voit vaikuttaa koulutusten sisältöihin

Kartoitamme seurojen toiveita ja ajatuksia hankkeen koulutuksiin ja niiden teemoihin liittyen. Vastaamalla kyselyyn annat meille arvokasta tietoa ja toiveita koulutuksen toteutuksiin ja sisältöihin liittyen. Vastaa kyselyyn viimeistään 15.6.2022.


Urheiluseurojen alueellinen digiloikka -hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hanketta koordinoi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanketta toteuttavat yhteistyössä Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (ESLU) sekä Laurea-ammattikorkeakoulu.