Valikko 10 / 2022
Nuori katsoo padia, jossa lukee digiloikka

Digitaalisuuden perusteet haltuun myös seuratoiminnassa

Marraskuussa käynnistyy Urheiluseurojen digiloikka -koulutuskokonaisuus. Loppuvuoden koulutuksissa seuratoimijat pääsevät kuulemaan ja oppimaan muun muassa seuratoiminnan kehittämisestä digitaalisessa ympäristössä sekä digitaalisista järjestelmistä taloushallinnossa. Digiloikka-hankkeessa työskentelevä Laurea-ammattikorkeakoulun yliopettaja ja digitaalisista oppimisratkaisuista vastaava Anssi Mattila avasi omia ajatuksiaan digitaalisuudesta nykypäivänä Etelätuulen lukijoille.

Miten koet digitaalisuuden merkityksen nykypäivänä?

Digitaalisuus on normaali osa jokapäiväistä elämää. Jos sen perusteet eivät ole hallinnassa, et välttämättä kykene osallistumaan kokonaisvaltaisesti niin työelämään kuin sen ulkopuoliseenkaan elämään. Digitaalisuus pitää ottaa haltuun ainakin jollakin tasolla nykypäivänä. Digitaalisuus on osa-alue, jolla on suuri merkitys esimerkiksi rekrytoinneissa ja oman työkyvyn ylläpitämisessä. Nykyään on vaikea kuvitella ammatteja, joissa olisi täysin ”digitaalisuuden” ulkopuolella.

Miten ihmiset voivat olla muutoksessa mukana?

Ihmiset voivat olla muutoksessa mukana myös tukemalla heitä, joilla on vaikeampaa. Muutos ei aina ole helppoa ja muutoksessa toiset ovat paremmin mukana. Heitä, jotka ovat vaarassa jäädä jälkeen, pitää auttaa tavalla tai toisella.

Muutokseen liittyy syrjäytymisen vaara – digitaalisuudessakin on vaaransa, että olet toisten avun varassa ja et kykene itse hoitamaan asioitasi. Joskus avun pyytäminen on hankalaa, ja on hyvä pohtia, miten saamme avun lähelle tarvitsijoita. Siinä kysymys, johon osavastaus voisi olla, vaikka koulutukset, joihin pääsee osallistumaan ihan kotisohvalta.

Mitä koulutuskokonaisuus antaa seuratoimijalle?

Koulutuskokonaisuus pyrkii varmistamaan, että seuratoimijoilla on digitaalisuuden perusteet hallinnassa siinä määrin, että normaali tekeminen arjessa on luonnollista ja tarkoituksen mukaista. Tarkoitus on, että osallistuja ymmärtää digitaalisuutta työelämässä, sillä digitaalisuus myös tehostaa toimintaamme. Tärkeää on oppia auttamaan itseään. Ymmärtää, että tässä kohdin on vajetta – mistä haen apua ja miten?

Digitaaliseen maailmaan liittyy vaaroja, joista meidän jokaisen on oltava tietoinen. Joskus on vaikea ymmärtää sitä, miten arvokasta jokin tieto voi olla toiselle. Vaikka ei lähtisi analysoimaan asiaa tarkemmin, muutamia perusasioita on otettava huomioon jokapäiväisessä toiminnassa suojatakseen itseään ja vaikka organisaatiota, jolle työskentelee.

Rohkeasti mukaan digitaalisuuteen

ESLUn Urheiluseurojen alueellinen digiloikka -hankkeen projektikoordinaattori Viivi Ylönen kannustaa kaikkia osallistumaan hankkeen koulutuksiin. Koulutuskokonaisuus lähtee liikkeelle perusdigitaitojen hallinnasta ja siitä lähdetään hiljalleen eteenpäin syventämään ja soveltamaan omaa digiosaamista.

Koulutuskokonaisuus käynnistyy pilottikoulutuksilla. Pilottikoulutusten jälkeen kaikista hankkeen koulutuksista rakennettaan itsenäisesti suoritettavia kokonaisuuksia, joita voit suorittaa tulevaisuudessa ajasta ja paikasta riippumatta.

Loppuvuoden Digiloikka-koulutukset:

7.11. Perusdigitaidot seuratoiminnassa (itsenäisesti suoritettava)

24.11. Seuratoiminnan kehittäminen muuttuvassa digitaalisessa toimintaympäristössä (Teams + itsenäisesti suoritettavia osuuksia)

15.12. Digitaaliset järjestelmät ja taloushallinto (Teams + itsenäisesti suoritettavia osuuksia)

Lisätietoja: Viivi Ylönen, Urheiluseurojen alueellinen digiloikka -hanke, projektikoordinaattori, puh. 044 593 0228 


Urheiluseurojen alueellinen digiloikka -hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hanketta koordinoi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanketta toteuttavat yhteistyössä Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu sekä Laurea-ammattikorkeakoulu.

 

Viivi Ylönen

Projektikoordinaattori, Urheiluseurojen alueellinen digiloikka -hanke