Valikko 10 / 2022
Kaksi hymyilevää nuorta kentänlaidalla

Opinnot ovat nuorelle ratkaiseva tekijä seuraurheilun jatkamis- ja lopettamispäätöksessä

Koulumenestys, peruskoulun jälkeiset suunnitelmat ja vanhemmilta saatu tuki liikuntaan ja urheiluun selittivät uuden tutkimuksen mukaan nuorten liikuntaseuraosallistumisen jatkamista ja lopettamista.

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tehdyssä tutkimuksessa seurattiin nuorten osallistumista liikuntaseuratoimintaan 15 ikävuodesta 19-vuotiaiksi asti. Tutkimuksen aikana huomattava osa lopetti seuraurheilun (41,1 %), mutta myös jatkajia oli paljon (30,9 %). Tutkimuksen aikana seuraurheiluun osallistumattomia oli 27,6 % ja aloittaneita vain muutama (0,5 %).

Liikuntaseuraosallistumien vähenee nuoruudessa, mutta miksi? Opiskeluun keskittyminen osoittautui tärkeimmäksi seuraosallistumisen lopettamissyyksi naisilla ja miehillä. Naisilla lopettamiseen olivat yhteydessä korkeampi koulumenestys ja koettu vanhempien tuen väheneminen. Tuki tarkoitti tässä tutkimuksessa kannustamista, kyyditsemistä ja yhdessä liikkumista. Miehillä lopettamista selitti lukioon tähtääminen.

Liikuntaseurassa jatkamista selittivät naisilla ja miehillä lukioon tähtääminen ja naisilla myös korkeampi koulumenestys.

– Osa nuorista on tavoitteellisia urheilussa ja opiskelussa, mutta ymmärrettävästi osa panostaa opiskeluun. Vanhempien tausta ja tuki sekä varhaiset urheilukokemukset voivat yhdessä vaikuttaa koulumenestykseen ja suuntautumiseen, toteaa väitöskirjatutkija Katja Rinta-Antila.

Tulokset tuovat esiin tarpeen joustavammalle mahdollisuudelle yhdistää seuraosallistuminen ja opiskelu.

– Tämä tarkoittaa joustavuutta esimerkiksi urheiluaktiviteetteihin, tutkintoon vaadittuihin opintoihin ja niiden suoritusaikaan. Urheilua tukevaa opintotoimintaa ja toisaalta vähemmän aikaa vieviä urheiluaktiviteetteja onkin olemassa jo jonkin verran. Tulokset osoittavat myös, kuinka tärkeää on vanhempien tuki liikuntaan ja urheiluun. Se saattaa määrittää nuoren harrastuksen jatkumisen, Rinta-Antila pohtii.

Tutkimus on osa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan, UKK-instituutin ja Suomen liikuntalääketieteen keskusten yhteistä Terveyttä edistävä liikuntaseura (TELS) -tutkimusta. Yhteensä 609 nuorta vastasi kyselyyn ja raportoi liikuntaseuraosallistumisestaan 15-vuotiaana (vuosina 2013–2014) ja uudelleen 19-vuotiaana (vuosina 2017–2018). TELS-tutkimusta johtaa terveyden edistämisen apulaisprofessori Sami Kokko. Tutkimusta on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö.

Alkuperäinen artikkeli

Rinta-Antila K, Koski P, Heinonen O J, Korpelainen R, Parkkari J, Savonen K, Toivo K, Uusitalo A, Valtonen M, Vasankari T, Villberg J & Kokko S. 2022. Educational and family-related determinants of organized sports participation patterns from adolescence to emerging adulthood: A four-year follow-up study. International Journal of Health Promotion and Education.

Lähde: Jyväskylän yliopisto