Valikko 10 / 2022
Kädet yhdessä

Seuroille räätälöidyissä tilauskoulutuksissa voidaan keskittyä ennalta määriteltyihin kysymyksiin

ESLU rakensi Kenttäurheilijat-58:n ja Helsingin Suunnistajien toiveita kuunnellen seurojen verotukseen liittyvän koulutuksen. Seurojen puheenjohtajat kertoivat seurojen hyötyneen koulutuksesta ja näkevät toimintatavan olevan mahdollinen myös tulevaisuudessa.

Idea seurojen yhteisestä koulutuksesta nytkähti liikkeelle seurojen puheenjohtajien Heikki Mäkisen ja Jouko Lahtisen yhteisistä keskusteluista. Ajatuksia ja vaikutteita on vaihdettu seurojen välillä säännöllisesti.

Molemmissa seuroissa oli vahva halu saada lisää osaamista ja ymmärrystä verotukseen liittyviin epäselviin kysymyksiin. Mäkisen mukaan yksilölajien puolella muun muassa urheilijoiden tukemisen liittyvät verotusasiat ovat varsin samankaltaisia.

ESLUn koulutukset olivat seuratoimijoille tuttuja, joten yhteydenotto ESLUun oli luontevaa. Tuossa hetkessä ESLUlla ei ollut tarjota avointa verotuskoulutusta, joten seuroille päätettiin räätälöidä toivotunlainen kokonaisuus.

– Räätälöinti oli erinomainen asia, koska aihepiiriä pystyttiin rajaamaan ja keskustelua kohdentamaan jo tilausvaiheessa. Vielä pari päivää ennen tilaisuutta pystyin täsmentämään tarpeelliset ja keskeiset asiat ESLUn asiantuntijan kanssa. Lisäksi keskustelussa ei ollut kilpailevia intressejä tai kiirettä siirtyä eteenpäin muita kiinnostavien asioiden käsittelyyn, kertoo Helsingin Suunnistajien puheenjohtaja Lahtinen.

– Seuran omista lähtökohdista kootut koulutukset tuovat teeman lähemmäksi seuran arkea. Isompi joukko on viemässä opittua käytäntöön ja myös kouluttajalla on mahdollisuus tutustua seuraan paremmin. Kahden seuran yhteinen koulutus taas mahdollistaa seurojen välisen sparrailun ja toisilta oppimisen. Olemme mielellämme mukana lisäämässä osaamista ja yhteistä ymmärrystä seuran sisällä, kertoo ESLUn seuratoiminnan kehittäjä Sari Kuosmanen.

Molemmat puheenjohtajat suosittelevat tilauskoulutuksia myös muille seuratoimijoille.

– Vuorovaikutus kouluttajien kanssa on tietysti parempi, ja esille voidaan helpommin ottaa juuri omia seuroja koskevia asioita ja näkökohtia. Myös ajankohta voitiin sopia molemmille seuroille sopivaksi, sanoo Kenttäurheilijat 58:n puheenjohtaja Mäkinen.

– Tällä tavalla saatiin mukaan suurempi joukko oman seuran porukkaa. Keskustelu palveli myös hallituksen omaa toimintaa, kun kaikki kuulivat samat tiedot ja asiaa keskusteltiin samalla “oman seuran sisällä”, lisää Lahtinen.

Yhteistyöstä hyötyä seuratoiminnan pyörittämiseen

Mäkinen ja Lahtinen näkevät seurayhteistyössä yleisellä tasolla puhuttuna paljonkin hyötyjä ylipäätään seuratoiminnan pyörittämiseen liittyvän kokemusten vaihdon kannalta.

– Seuran hallinnon tasolla yhteistyöstä voisi olla enemmänkin hyötyä, jotta kaikkien ei tarvitsisi keksiä samaa pyörää uudestaan. Esimerkiksi edunvalvonta, tukien hakeminen, yhteistyö viranomaisten tai julkishallinnon kanssa, vakuutukset, työnantajavelvoitteet ovat samanlaisia lajista riippumatta, pohtii Lahtinen.

– Seurojen yhteiset valmentajat tai muut palveluntarjoajat voisivat olla mielenkiintoinen mahdollisuus tarjota kokoaikaisia työpaikkoja, mutta sisältävät toki samalla merkittäviä haasteita, lisää Lahtinen.

ESLUn räätälöityjä koulutuksia saa niin seuran hallintoon kuin valmennukseen ja ohjaamiseen. Lisätietoja antaa Sari Kuosmanen, puh. 040 450 1950.

Minttu Koivumäki

Markkinoinnin ja viestinnän suunnittelija