Valikko 3 / 2021
Lapset laskemassa pulkkamäkeä

Liikunnan merkitys muistettava kuntavaaleissa

Liikunnan merkitys kunnille on suurempi kuin monesti ymmärretäänkään. Liian vähäisestä liikunnasta aiheutuu varovaisenkin arvion mukaan noin 550 euron vuotuiset kustannukset asukasta kohti. Lasku on yli viisinkertainen verrattuna esimerkiksi kuntien liikuntatoimien nettokustannuksiin. Yhteiskunnallisten haasteiden ja rakennemuutosten myötä liikunnan merkitys voi entisestään kasvaa.

Sote-toiminnan siirtyessä kunnilta suurempiin yksiköihin kuntien vastuulle jää tärkeiden sivistystehtävien lisäksi hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Liikuntatoimen osuus on siis jatkossa suhteellisesti suurempi osa kuntien päätöksentekoa. Siksi on tärkeää, että kevään kuntavaaleissa valtuustoihin valitaan päättäjiä, jotka edistävät liikuntaa kunnassaan.

Liikunnan positiiviset vaikutukset henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, terveysongelmien ehkäisyyn, oppimistuloksiin, toiminta- ja työkykyyn, syrjäytymisen ehkäisyyn sekä kotoutumiseen ovat kiistattomia. Lisäksi etenkin arkiliikuntaa tukevat ratkaisut, kuten panostukset kävelyyn ja pyöräilyyn, edistävät myös kuntien ilmastotavoitteiden toteuttamista.

Liikunnan edistäminen on nostettava kuntien hyvinvointityön painopisteeksi. Liikunta on keskeinen ratkaisu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, mutta sen rooli kuntien hyvinvointityössä on toistaiseksi ollut varsin kapea. Lisäksi sote-uudistuksen edetessä liikunnan ja liikkumisen edistämisen merkitys korostuu.

Kuntavaalien jälkeen liikunta on saatava mukaan jokaisen kunnan strategiaan ja hyvinvointisuunnitelmaan. Lisäksi liikunta- tai liikkumisvaikutusten arviointi tulisi ottaa osaksi vaikutusarviointeja kaikessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Tekemistä riittää, koska tällä hetkellä esimerkiksi kolmannes kunnista ei käsittele lainkaan liikunta-aktiivisuutta hyvinvointikertomuksissaan, ja vain puolessa kunnista on poikkihallinnollinen liikkumisohjelma.

Pelkät kirjaukset eivät riitä, vaan myös niiden toimeenpanoon on kiinnitettävä huomiota. Liikuntaa voi kunnissa edistää monella tavalla, esimerkiksi panostamalla liikuntapalveluihin, huomioimalla liikkuminen yhdyskuntasuunnittelussa sekä tukemalla kansalaistoimintaa.

Tulevalla valtuustokaudella vaaleissa valittavilla kuntapäättäjillä on loistava mahdollisuus tarttua haasteeseen ja antaa edellytykset liikkumisen lisäämiselle niin, että hyvinvointi kasvaa ja samalla kunnalle koituu huomattavat säästöt.

Kuvituskuva: Unplash

Päivi Ahlroos-Tanttu

Toiminnanjohtaja